Επανέρχεται ο Δημητρακόπουλος για να εξηγήσει το άγνωστο παρασκήνιο πίσω από το «Ζαμέ Κορωπί» (video)

Επανέρχεται ο Δημητρακόπουλος για να εξηγήσει το άγνωστο παρασκήνιο πίσω από το «Ζαμέ Κορωπί» (video)

«Είχαμε πει να πούμε και τη λέξη «γραφείο» που στα Γαλλικά είναι «Καμπινέ». Σκεφτείτε αν…