Ο πατριωτισμός των δημοσίων επενδύσεων

Ο πατριωτισμός των Δεξιών εξαντλείται στις παράτες, στα εμβατήρια, στις σημαίες, στις στολές...

Το Δικαίωμα και το lifestyle

Ήταν χιλιάδες ο κόσμος στο Pride. Το κίνημα για τα Δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, δεν έχ...

Ο Βενιζέλος είναι το τοξικό απόβλητο μιας ολόκληρης εποχής

Σοσιαλδημοκρατία που να διαγκωνίζεται τη Δεξιά ποιος είναι δεξιότερα, δεν υφίσταται ...

Η ήττα

Το πρώτο και σημαντικότερο στάδιο είναι να την αποδεχτείς. Την ήττα.