Αυτά είναι τα e-mail που αποδεικνύουν τον χρηματισμό του τ. κεντρικού τραπεζίτη της Κύπρου από τον "αχυράνθρωπο" του Βγενόπουλου

589450ad1dc5245e238b477c

Αυτά είναι τα e-mail που αποδεικνύουν τον χρηματισμό του τ. κεντρικού τραπεζίτη της Κύπρου από τον "αχυράνθρωπο" του Βγενόπουλου

Την ηλεκτρονική αλληλογραφία από την οποία προκύπτει ότι ο εφοπλιστής Μιχάλης Ζολώτας υπήρξε «αχυράνθρωπος» του…