Ελλάδα : Μια επικίνδυνη χώρα για πρόσφυγες, ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα και υποστηρικτές ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Αύξηση περιστατικών ρατσιστικής βίας κατά προσφύγων και υποστηρικτών ανθρωπίνων δικαιωμάτων ...