Αστραψε και βρόντηξε o Iερώνυμος κατά «εμπλοκή Εκκλησίας και κληρικών στα πολιτικά δρώμενα»

Αστραψε και βρόντηξε o Iερώνυμος κατά «εμπλοκή Εκκλησίας και κληρικών στα πολιτικά δρώμενα»

Σε αυστηρούς τόνους το μήνυμα του αρχιεπισκόπου για την πολιτικοποίηση του κλήρου

Last »