Φοίβος Καλλίτσης: Φυσικός και ψηφιακός χώρος την εποχή της πανδημίας

Η πανδημία ένωσε αδιάρρηκτα υγεία και παρακολούθηση, ανέτρεψε βίαια τις ισορροπίες στην καθη...

«Ο κόσμος του χθες, ο κόσμος του αύριο. Πώς η πανδημία γίνεται έμπνευση»

Εξήντα συγγραφείς συμμετέχουν στον συλλογικό τόμο.

«Για µας θα µένει άραγε κανένα σέντσι για ψώνια ή θα κάνουµε ντου στα µάρκετ αλά Αρτζεντίνα;

Σκέψεις και αφορισμοί μπροστά στην επέλαση του ιοβόλου κορονοϊού και της δηλητηριώδους φιλελ...

Νίκος Θεοδοσίου: «Η μέρα που ο έρωτας γύρισε ανάποδα»

Αναζήτηση του πρώτου και έσχατου έρωτα σε συνθήκες καραντίνας και αφόρητης αστυνομικής επίβλ...

«Θα µένει άραγε κανένα σέντσι στην κάρτα µας ή θα κάνουµε ντου στα µάρκετ αλά Αρτζεντίνα»

Σκέψεις και αφορισμοί μπροστά στην επέλαση του ιοβόλου κορονοϊού και της δηλητηριώδους φιλελ...