Δέκα ευρωπαϊκές πόλεις ζητούν μέτρα κατά του Airbnb

Δέκα ευρωπαϊκές πόλεις απαιτούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση να λάβει σκληρά μέτρα κατά της εταιρ...

Παίρνει μπρος ξανά η κτηματαγορά, μεγάλη αύξηση στις μεταβιβάσεις ακινήτων το 2018

Σημντικό ρόλο διαδραματίζουν οι βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων τύπου Airbnb

Επιχείρηση «Airbnb» στην Ελλάδα

Τι πρόκειται να γίνει με την Airbnb στην Ελλάδα σε λίγο καιρό, καθώς πληθαίνουν οι αντιδράσε...

Το «Ελ Ντοράντο» του Airbnb και η αγωνία των ενοικιαστών

Στην Ελλάδα το φαινόμενο ανθεί τα τελευταία τρία χρόνια με αποκορύφωμα το 2018, δημιουργώντα...

DW: H Ελλάδα καλωσορίζει τις επενδύσεις

Υπό τον τίτλο «H Ελλάδα καλωσορίζει τις επενδύσεις» η «Deutche Welle» φιλοξενεί εκτενές ρεπο...