Πιστοποιητικά από τα ΚΕΠ μέσω e-mail, courier ή με ένα τηλεφώνημα

Ποια είναι τα βήματα που ακολουθούνται στις τηλεφωνικές αιτήσεις πολιτών

Ποια νέα πιστοποιητικά εντάσσονται στα ΚΕΠ

Συμφωνήθηκε και η ένταξη νέων διαδικασιών που αφορούν τις επιχειρήσεις και διαδικασιών που α...

To «Ψηφιακό ΚΕΠ» μπαίνει στη ζωή μας εντός του 2019

Στα σκαριά η πλήρης ψηφιοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών

«Βούλιαξε» το ΚΕΠ Μυτιλήνης

Το ΚΕΠ, με τη μεγαλύτερη κίνηση πανελλαδικά, είναι μάλλον της Μυτιλήνης, καθώς συρρέουν καθη...