Οδηγίες του Γιώργου Χουλιαράκη προς τους υπουργούς για τη σωστή εκτέλεση του προϋπολογισμού

Οδηγίες του Γιώργου Χουλιαράκη προς τους υπουργούς για τη σωστή εκτέλεση του προϋπολογισμού

Να αναλαμβάνουν υποχρεώσεις μόνο όταν θα έχουν διασφαλίσει τα κονδύλια για τη χρηματοδότηση και την…