Newsroom

Newsroom

Στην τσιμπίδα της εφορίας τα εισοδήματα από μισθώσεις μέσω Airbnb

Τις ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβούν οι ιδιοκτήτες ή διαχειριστές ακινήτων τα οποία μισθώνονται μέσω Airbnb ή άλλης αντίστοιχης ηλεκτρονικής πλατφόρμας ξεκαθαρίζει με απόφασή του ο επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής.

Σύμφωνα
με την απόφαση, οι ιδιοκτήτες των ακινήτων
θα πρέπει για μισθώσεις που γίνονται
από την 1η Ιανουαρίου του 2018 να μπαίνουν
στο υπό διαμόρφωση Μητρώο
Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής,
μέσω της ιστοσελίδας της ΑΑΔΕ ()
και χρησιμοποιώντας τους κωδικούς τους
στο Taxisnet
να
καταχωρίσουν τα στοιχεία της μίσθωσης.

Ειδικότερα,
τα πεδία που απαιτείται να συμπληρώνονται
από τον διαχειριστή του ακινήτου στο
Μητρώο ακινήτων βραχυχρόνιας διαμονής
είναι τα ακόλουθα:

• Στοιχεία
«Διαχειριστή» (προσυμπληρωμένα κατά
την είσοδο στην εφαρμογή), στοιχεία
επικοινωνίας

• Στοιχεία
δικαιούχων εισοδήματος

• Στοιχεία
ακινήτου

• Σημειώσεις

Ο
μοναδικός αριθμός εγγραφής στο «Μητρώο
Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής»
χορηγείται μηχανογραφικά, μετά την
καταχώρηση τουλάχιστον του Α.Τ.ΑΚ. του
ακινήτου
και στην περίπτωση υπεκμίσθωσης και
του αριθμού Δήλωσης Πληροφοριακών
Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας.

Αν
διαπιστωθεί μετά από ελέγχους της
Φορολογικής Διοίκησης ότι ένας
διαχειριστής ακινήτου δεν έχει προβεί
στις απαραίτητες ενέργειες, επιβάλλεται
αυτοτελές διοικητικό πρόστιμο ύψους
5.000 ευρώ,
και ειδικά για τις εξής παραβάσεις:

α.
Παράλειψη εγγραφής στο «Μητρώο Ακινήτων
Βραχυχρόνιας Διαμονής».

β.
Μη εμφανή αναγραφή του αριθμού εγγραφής
στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας
Διαμονής» στην ανάρτηση του «Ακινήτου»
στις ψηφιακές πλατφόρμες καθώς και σε
κάθε άλλο μέσο προβολής.

γ.
Μη εμφανή αναγραφή του αριθμού του
Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) στην
ανάρτηση του «Ακινήτου» στις ψηφιακές
πλατφόρμες καθώς και σε κάθε άλλο μέσο
προβολής, από τους «Διαχειριστές» για
τους οποίους δεν υπάρχει υποχρέωση
εγγραφής στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας
Διαμονής».

Σε
περίπτωση που διαπιστώνεται εκ νέου
διάπραξη της ίδιας παράβασης εντός ενός
έτους από την έκδοση της πράξης επιβολής
του προστίμου, το πρόστιμο επιβάλλεται
στο διπλάσιο και στην περίπτωση κάθε
επόμενης ίδιας παράβασης στο τετραπλάσιο
του αρχικώς επιβληθέντος.

Πώς
γίνεται η καταχώρηση

Η
Διαδικασία υποβολής «Δηλώσεων Βραχυχρόνιας
Διαμονής» γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του
διαδικτυακού τόπου από
τον «Διαχειριστή» με τους προσωπικούς
κωδικούς πρόσβασης που διαθέτει στο
TAXISnet.

Σε
περίπτωση τροποποίησης της διάρκειας
διαμονής ή της συμφωνηθείσας αξίας
συνολικού συμφωνηθέντος μισθώματος ή
ακύρωσης της διαμονής ή καταχώρησης
λανθασμένων στοιχείων ή άλλης αιτίας,
υποβάλλεται τροποποιητική «Δήλωση
Βραχυχρόνιας Διαμονής».

Οι
«Δηλώσεις Βραχυχρόνιας Διαμονής»
(αρχικές, τροποποιητικές) υποβάλλονται
μέχρι την 12η ώρα βραδινή της επομένης
εργάσιμης ημέρας από την ημέρα αναχώρησης
του μισθωτή από το «Ακίνητο».

Σε
περίπτωση ακύρωσης της βραχυχρόνιας
μίσθωσης και όταν βάσει πολιτικής
ακύρωσης προβλέπεται καταβολή ποσού
μισθώματος από το μισθωτή, υποβάλλεται
αρχική «Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής»
μέχρι την 12η ώρα βραδινή της επομένης
εργάσιμης ημέρας από την ακύρωση.

Ως
ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων
θεωρείται η ημερομηνία καταχώρησης
αυτών στο σύστημα, με αυτόματη απόδοση
στον υπόχρεο «Διαχειριστή» μοναδικού
αριθμού καταχώρησης.

Τα
στοιχεία που καταχωρούνται στη «Δήλωση
Βραχυχρόνιας Διαμονής» ανά βραχυχρόνια
μίσθωση είναι τουλάχιστον, ο αριθμός
εγγραφής στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας
Διαμονής», το συνολικό συμφωνηθέν
μίσθωμα ή το συνολικό ποσό βάσει της
πολιτικής ακύρωσης, η επωνυμία έκαστης
ψηφιακής πλατφόρμας, τα στοιχεία του
μισθωτή, η έναρξη λήξη της μίσθωσης και
ο τρόπος πληρωμής του μισθώματος. Ειδικά
για τα πρόσωπα της παραγράφου 5 του
άρθρου 46 του ν. 4179/2013, καταχωρείται
επιπλέον ο αριθμός Ειδικού Σήματος
Λειτουργίας.

Σε
περίπτωση μη υποβολής ή υποβολής
ανακριβούς «Δήλωσης Βραχυχρόνιας
Διαμονής» επιβάλλεται στον «Διαχειριστή»
πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο του μισθώματος
όπως αυτό εμφανίζεται στην ψηφιακή
πλατφόρμα κατά την ημέρα που πραγματοποιείται
ο έλεγχος.

Σε
περίπτωση εκπρόθεσμης «Δήλωσης
Βραχυχρόνιας Διαμονής» επιβάλλεται
αυτοτελές διοικητικό πρόστιμο ύψους
100 ευρώ, το οποίο καταχωρείται στον
Κ.Α.Ε. 3739.

Σημειώνεται
ότι ειδικά
για το φορολογικό έτος 2017, τα εισοδήματα
από τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων
της οικονομίας διαμοιρασμού, θα δηλωθούν
διακριτά και συγκεντρωτικά στα έντυπα
των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος
του οικείου έτους.

Μπακογιάννη: Δεν απάντησε για τη«βίλα Ραγκούση» και τσαλάκωσε την κυβερνητική προπαγάνδα

Μπακογιάννη: Δεν απάντησε για τη«βίλα Ραγκούση» και τσαλάκωσε την κυβερνητική προπαγάνδα

«Έχουμε πολύ σοβαρά θέματα να κουβεντιάσουμε», τόνισε χαρακτηριστικά η Ντόρα Μπακογιάννη

Ρώτησαν το ChatGPT για τη σχέση Μητσοτάκη με τους… Μαλφόι. Η απάντηση θα σε αφήσει άφωνο

Μαλφόι

Ρώτησαν το ChatGPT για τη σχέση Μητσοτάκη με τους… Μαλφόι. Η απάντηση θα σε αφήσει άφωνο

Η σελίδα «Κομμάτια Ναγκίνι» τερμάτισε το ChatGPT και την προεκλογική περίοδο πριν καν ξεκινήσει...