Μυτιλήνη: Αθώοι τα μέλη του ΔΣ και εργαζόμενοι της Συνεταιριστικής Τράπεζας Λέσβου – Λήμνου για δανειοδότηση χωρίς εγγυήσεις

Μυτιλήνη: Αθώοι τα μέλη του ΔΣ και εργαζόμενοι της Συνεταιριστικής Τράπεζας Λέσβου – Λήμνου για δανειοδότηση χωρίς εγγυήσεις

Ένοχοι ο Διευθυντής της Τράπεζας και ο μεγάλος δανειολήπτης

Last »