Βάζει δύσκολα ο Πούτιν στις «μη φιλικές χώρες»: Το φυσικό αέριο θα πληρώνεται μόνο σε ρούβλι

Βάζει δύσκολα ο Πούτιν στις «μη φιλικές χώρες»: Το φυσικό αέριο θα πληρώνεται μόνο σε ρούβλι

«Έλαβα την απόφαση να τεθεί σε εφαρμογή ένα σύνολο μέτρων ώστε να περάσουμε στις πληρωμές…