Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα αδειάζει την κυβέρνηση για το πιστοποιητικό εμβολιασμού

5183003

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα αδειάζει την κυβέρνηση για το πιστοποιητικό εμβολιασμού

Η επιτροπή προχωρά σε μια σειρά από παρατηρήσεις