Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα αδειάζει την κυβέρνηση για το πιστοποιητικό εμβολιασμού

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα αδειάζει την κυβέρνηση για το πιστοποιητικό εμβολιασμού

Η επιτροπή προχωρά σε μια σειρά από παρατηρήσεις