Μηδενική Ανοχή: Κανένα ανάπηρο ή εμποδιζόμενο άτομο μόνο του

Ένα δίκτυο αλληλεγγύης για ανάπηρα, εμποδιζόμενα και άτομα με χρόνιες βλάβες, για την εξυπηρ...

Μηδενική Ανοχή στην καταπίεση

Η κυρίαρχη αντίληψη για την αναπηρία είναι βασισμένη στις πεποιθήσεις που έχει η μη ανάπηρη ...