Μεσοπρόθεσμο 2019 – 2022: Tαχεία αποκλιμάκωση της ανεργίας, μείωση της φορολογίας και κοινωνικές δράσεις

5b1ad75d1dc5249f118b45df

Μεσοπρόθεσμο 2019 – 2022: Tαχεία αποκλιμάκωση της ανεργίας, μείωση της φορολογίας και κοινωνικές δράσεις

Υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα, αλλά και ταχεία αποκλιμάκωση της ανεργίας και δημοσιονομικό χώρο για μείωση της…