Η Επανάσταση του χρώματος – Έργα της Ρώσικης Πρωτοπορίας στο Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης

57c815a11dc5249f3b8b462d

Η Επανάσταση του χρώματος – Έργα της Ρώσικης Πρωτοπορίας στο Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης

Tο κόκκινο ή το μαύρο είναι το χρώμα της Ρώσικης Πρωτοπορίας; Η μήπως ένα άλλο…