Κουρτάκης: Η φωνή που ακούγεται στη συνομιλία δεν είναι δική μου – Τριανταφυλλόπουλος: Από το τηλέφωνό σου μιλάνε κι άλλοι ή ο Μητσικώστας;

Κουρτάκης: Η φωνή που ακούγεται στη συνομιλία δεν είναι δική μου – Τριανταφυλλόπουλος: Από το τηλέφωνό σου μιλάνε κι άλλοι ή ο Μητσικώστας;

« First