Άδεια φαρμακείου και σε ιδιώτες εκτός από φαρμακοποιούς- Τι προϋποθέσεις περιλαμβάνει η τροπολογία

Άδεια φαρμακείου και σε ιδιώτες εκτός από φαρμακοποιούς- Τι προϋποθέσεις περιλαμβάνει η τροπολογία

Να ανοίγουν φαρμακείο και οι ιδιώτες που δεν είναι φαρμακοποιοί θα μπορούν κάτω από συγκεκριμένους…