Η Ακρίτα για την έμφυλη βία: «Όλες μαζί, καμία μόνη. Μέχρι να μετρηθούμε και να μη λείπει καμία αδελφή μας»

Η Ακρίτα για την έμφυλη βία: «Όλες μαζί, καμία μόνη. Μέχρι να μετρηθούμε και να μη λείπει καμία αδελφή μας»

Τόνισε ότι δυστυχώς τα Σώματα Ασφαλείας δεν είναι ακόμα τόσο καλά εκπαιδευμένα στην αντιμετώπιση τέτοιων…

Last »