Οι δημόσιοι χώροι πρέπει να ανακτηθούν μετά από τους περιορισμούς

Η πανδημία μάς στερεί τον δημόσιο χώρο: το κύριο περιβάλλον για την πολιτική, την κοινωνικότ...

Δημόσιος χώρος, αδέσποτος* χώρος

Ο δημόσιος χώρος πρέπει να αποκτήσει ιδιοκτήτες, πρέπει ο καθένας από εμάς να σκέφτεται και ...

Το ιστορικό κέντρο και ο δημόσιος χώρος της Αθήνας

Η αναβάθμιση του δημόσιου χώρου της κεντρικής Αθήνας ξεκίνησε κάπου το ’74. Άρχισε με την αν...

Για το ιστορικό κέντρο και τον δημόσιο χώρο της Αθήνας

Η αναβάθμιση του δημόσιου χώρου της κεντρικής Αθήνας ξεκίνησε κάπου το ’74. Άρχισε με την αν...