Εκπαιδευτικοί ΑΣΕΠ 2008: Η κυβέρνηση μπορεί να αποδείξει πως σέβεται τη νομιμότητα και την αξιοκρατία

5acfc38e1dc52487748b459a

Εκπαιδευτικοί ΑΣΕΠ 2008: Η κυβέρνηση μπορεί να αποδείξει πως σέβεται τη νομιμότητα και την αξιοκρατία

Η κυβέρνηση να τηρήσει την έννοια της Δικαιοσύνης, της Διαφάνειας και της Αξιοκρατίας, προς όφελος…