Εκπαιδευτικοί ΑΣΕΠ 2008: Η κυβέρνηση μπορεί να αποδείξει πως σέβεται τη νομιμότητα και την αξιοκρατία

Εκπαιδευτικοί ΑΣΕΠ 2008: Η κυβέρνηση μπορεί να αποδείξει πως σέβεται τη νομιμότητα και την αξιοκρατία

Η κυβέρνηση να τηρήσει την έννοια της Δικαιοσύνης, της Διαφάνειας και της Αξιοκρατίας, προς όφελος…