Κορυφαίες μουσικές εορταστικές εκδηλώσεις στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου – Ριγκολέττο & Ορχήστρα Δωματίου της Βιέννης

thumbnail Ορήστρα Δωματίου Βιέννης στο ΠΣΚΗ

Κορυφαίες μουσικές εορταστικές εκδηλώσεις στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου – Ριγκολέττο & Ορχήστρα Δωματίου της Βιέννης

« First Last »