Πώς έχουν διαμορφωθεί οι τιμές των προϊόντων την τελευταία δεκαετία, λόγω των συνεχών αλλαγών στον ΦΠΑ

Διπλασιάστηκε από το 2008 έως το 2017 ο μέσος συντελεστής ΦΠΑ στα τρόφιμα και είδη παντοπωλείου και αυξήθηκε από 10,8% σε 18,9%, δηλαδή κατά 75%, σύμφωνα με τα αποτελέσματα μελέτης που πραγματοποίησε το Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ).

NewsRoom 24/05/2016 | 13:33

Ωστόσο ο αναλογούν ΦΠΑ αυξήθηκε μόνο κατά 30%, από 2,7 δισ. ευρώ σε 3,5 δισ. ευρώ, κάτι που οφείλεται στη μείωση των πωλήσεων σε αυτά τα είδη κατά 27%.

Αντίστοιχα σημαντική είναι η επιβάρυνση των τιμών από τον αυξημένο ΦΠΑ. Το 2008 στο 1 ευρώ που πλήρωνε ο καταναλωτής για κάποιο είδος παντοπωλείου (τρόφιμα και λοιπά είδη σουπερμάρκετ), λιγότερο από 10 λεπτά αναλογούσαν στον ΦΠΑ και υπόλοιπα 90 λεπτά στα λοιπά κόστη του προϊόντος. Το 2016 στο 1 ευρώ που πληρώνει ο καταναλωτής για κάποιο είδος παντοπωλείου, τα 16 λεπτά αναλογούν στο ΦΠΑ και μόλις τα υπόλοιπα 84 λεπτά στα λοιπά κόστη του προϊόντος.

Σύμφωνα με τη μελέτη του ΙΕΛΚΑ, οι τελικές τιμές διατηρούνται σε αντίστοιχα επίπεδα με το 2008. Συγκεκριμένα, οι πρώτες αυξήσεις ΦΠΑ της περιόδου 2010-2011 απορροφήθηκαν από τις επιχειρήσεις της αγοράς με τον δείκτη τιμών του 2012 να βρίσκεται στα επίπεδα του 2010. Ο δείκτης τιμών προ ΦΠΑ της τελευταίας 3ετίας είναι σταθερός τα τελευταία 2,5 χρόνια με μικρές διακυμάνσεις και βρίσκονταν έως τον Ιούνιο του 2015 στα ίδια επίπεδα με αυτά στις αρχές του 2012.

Τον Ιούλιο του 2015 λόγω της αύξησης του ΦΠΑ για μία σημαντική ομάδα ειδών τροφίμων από 13% σε 23% παρατηρείται μεσοσταθμική αύξηση των τιμών η οποία φτάνει το 3,5%. Αν αφαιρεθεί η επίδραση του ΦΠΑ ο δείκτης τιμών στις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ τον Φεβρουάριο του 2016 παρουσιάζει μείωση κατά 0,29% σε σχέση με τον Ιούνιο του 2016, χαμηλότερα κατά 2,34% σε σχέση με το 2010 και κινείται στα επίπεδα της προηγούμενης δεκαετίας.