Πληροφοριοδότες έναντι αμοιβής... αναζητά το οικονομικό επιτελείο της Κυβέρνησης

Το επιτελικό κράτος του Κυριάκου Μητσοτάκη, εφηύρε μια νέα τακτική για να βάλει λεφτά στα ταμεία του κράτους. Αναζητά  πολίτες να  καταθέτουν πληροφορίες για «ορφανές» κληρονομίες.

NewsRoom 11/02/2020 | 23:20

Σε μια άνευ  προηγουμένου κίνηση προχωρά το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης για να τονώσει την εισπρακτική της πολιτική. Συγκεκριμένα με την νέα υπουργική απόφαση, η κυβέρνηση Μητσοτάκη και το οικονομικό του επιτελείο ποντάρει στη… διάθεση ορισμένων πολιτών να γίνουν πληροφοριοδότες με την αντίστοιχη αμοιβή.

Η κυβέρνηση όπως και  με τον αντικαπνιστικό νόμο,έτσι και τώρα προσπαθεί με κάθε τρόπο να εμπλέξει τους πολίτες στη συλλογή εσόδων, βάζοντάς τους  να παίξουν το ρόλο του «ρουφιάνου» καθώς η ίδια δεν μπορεί να βρει λύση για τους «μπαταχτσήδες» 

Μάλιστα ο  υφυπουργός Απόστολος Βεσυρόπουλος, στην απόφασή του, υπόσχεται και αμοιβή έως και 10% επί της αξίας της κληρονομιάς 


Σύμφωνα με την απόφαση, όπως τη δημοσιεύει το ΑΠΕ-ΜΠΕ:

-Κάθε πρόσωπο που γνωρίζει στοιχεία ή πληροφορίες σχετικά με περιουσίες του Κώδικα Κοινωφελών Περιουσιών και Σχολαζουσών Κληρονομιών, οφείλει να το δηλώσει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση στη διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών του υπουργείου Οικονομικών. Η δήλωση αυτή θα πρέπει να περιέχει κατά το δυνατόν ακριβή στοιχεία, και κάθε άλλη χρήσιμη λεπτομέρεια σχετικά με την καταδειχθείσα περιουσία.

-Εφόσον η δήλωση γίνει σε άλλη δημόσια αρχή, η αρχή αυτή υποχρεούται άμεσα και εντός δέκα ημερών το αργότερο από την περιέλευση σε αυτή, της σχετικής πληροφορίας, να τη διαβιβάσει στην ανωτέρω διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών.

-Η χρηματική αμοιβή καταβάλλεται στο δικαιούχο πρόσωπο, μετά την εκκαθάριση και την περιέλευση της περιουσίας στο Δημόσιο, ή τον φορέα εκτέλεσης κοινωφελούς σκοπού, με απόφαση της αρμόδιας, (κατά το άρθρο 1 του ν. 4182/2013), αρχής, ύστερα από γνώμη του αντίστοιχου Συμβουλίου Κοινωφελών Περιουσιών και εφόσον συντρέχει μία εκ των εξής προϋποθέσεων:

εάν έχει παρέλθει πενταετία από το θάνατο του διαθέτη ή δωρητή ή του κληρονομούμενου από το Δημόσιο, ως εξ αδιαθέτου κληρονόμου στην έκτη τάξη και η αρμόδια αρχή δεν έλαβε γνώση της ύπαρξης της περιουσίας αυτής, από άλλη πηγή,
εάν είναι δυνατή αναψηλάφηση δίκης ή ανατροπή τελεσίδικης απόφασης ή συμβιβασμού, ως αποτέλεσμα της υποδείξεως αδικήματος από τον καταδείκτη, επιδικασθεί δε, (με τελεσίδικη απόφαση ή βούλευμα), η περιουσία στο Δημόσιο ή σε Νομικά Πρόσωπα ή σε Ιδρύματα.


-Το ύψος της αμοιβής μπορεί να ανέρχεται σε ποσοστό έως 10% επί της αξίας της εκκαθαρισθείσας περιουσίας, ενώ για τον καθορισμό της λαμβάνονται υπόψη, αφενός η ακρίβεια και πληρότητα των παρεχόμενων από αυτόν πληροφοριών και στοιχείων, καθώς και οι κάθε είδους ενέργειές του, με τις οποίες τυχόν συνέβαλε στην ανάκτηση της περιουσίας.