Δεν υφίσταται πρόβλημα ρύπανσης στο Σαρωνικό σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία

5a37f2711dc524924e8b4592

Δεν υφίσταται πρόβλημα ρύπανσης στο Σαρωνικό σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία

Δεν υφίσταται πρόβλημα ρύπανσης στο Σαρωνικό, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ανάλυσης δειγμάτων νερού και…

Last »