Οδυσσέας Ελύτης: «Ο ελληνισμός απέτυχε ως κράτος, παρακαλάω από το μέλλον να με διαψεύσει»

Ελύτης 1

Οδυσσέας Ελύτης: «Ο ελληνισμός απέτυχε ως κράτος, παρακαλάω από το μέλλον να με διαψεύσει»

Ένα επίκαιρο απόσπασμα του μεγάλου ποιητή που γεννήθηκε σαν σήμερα στις 2 Νοεμβρίου του 1911.