Πάντα θα υπάρχει ένα μικρό «γαλατικό χωριό» που θα αντιστέκεται στην κυβερνητική κανονικότητα

Πάντα θα υπάρχει ένα μικρό «γαλατικό χωριό» που θα αντιστέκεται στην κυβερνητική κανονικότητα

Θα το πω κομψά. Όσο πιο κομψά μπορώ. Θεωρώ την κυβερνητική κανονικότητα, φωτογραφική.