Ασυνόδευτοι ανήλικοι κρατούνται σε αστυνομικά τμήματα χωρίς δικαίωμα προαυλισμού

Ασυνόδευτοι ανήλικοι κρατούνται σε αστυνομικά τμήματα χωρίς δικαίωμα προαυλισμού

Την κράτηση 61 ασυνόδευτων ανήλικων προσφύγων σε αστυνομικά τμήματα για μεγάλο χρονικό διάστημα, χωρίς καν…