Τσίπρας: Αν κάποιοι πιστεύουν ότι μπορούμε να δίνουμε στους συνταξιούχους χαρτάκια "iou" αντί για συντάξεις, ας βγουν να το εξηγήσουν στ

2335230

Τσίπρας: Αν κάποιοι πιστεύουν ότι μπορούμε να δίνουμε στους συνταξιούχους χαρτάκια "iou" αντί για συντάξεις, ας βγουν να το εξηγήσουν στ

« First Last »