Στο προσκήνιο και πάλι η υποθαλάσσια ζεύξη της Λευκάδας

Το έργο της υποθαλάσσιας ζεύξης Λευκάδας με σύμβαση παραχώρησης, ώστε να αντικατασταθεί η σημερινή πλωτή γέφυρα με υποθαλάσσια σήραγγα, ανασταίνει το υπουργείο Υποδομών, έπειτα και από την εξαγγελία του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα το φθινόπωρο του 2017. 

NewsRoom 01/01/2019 | 20:36

Το έργο είχε προκηρυχθεί 3 – 4 φορές την τελευταία επταετία και με διάφορες μορφές (π.χ. ως σύμβαση παραχώρησης με τον ανάδοχο να διαχειρίζεται και γειτονική μαρίνα) εν μέσω αντιδράσεων για τεχνικά και άλλα ζητήματα.

Με απόφαση του υπουργού Υποδομών Χρήστου Σπίρτζη ορίζεται ο κ. Γ. Μπουκοβάλας, καθηγητής του Τομέα Γεωτεχνικής στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ, ως εμπειρογνώμονας για την υποβοήθηση της Αναθέτουσας Αρχής (Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης (Δ16)) στην επανεξέταση και έλεγχο υφιστάμενων μελετών προκειμένου να προωθηθεί η διαδικασία ανάθεσης σύμβασης για την υλοποίηση της υποθαλάσσιας ζεύξης Λευκάδας.

Σε πρόσφατο έγγραφο του υπουργού Υποδομών προς τον Γενικό Διευθυντή Συγκοινωνιακών Υποδομών και τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης επισημαίνονταν πως «με δεδομένο ότι σχετικά με το έργο της υποθαλάσσιας ζεύξης Λευκάδας έχουν εκφραστεί πολλές διαφοροποιούμενες απόψεις τόσο για την επιλεγείσα αρχική αναγνωριστική χάραξη του έργου, όσο και για την κατασκευασιμότητα της επιλεγείσας μεθοδολογίας σκυροδέτησης του υποθαλάσσιου τμήματος, θεωρούμε σκόπιμη και απολύτως απαραίτητη τη σε βάθος διερεύνηση των παραπάνω θεμάτων πριν αποφασιστεί η περαιτέρω επιλογή των διαδικασιών υλοποίησης του έργου, το οποίο εξαγγέλθηκε ως έργο προτεραιότητας και αναπτυξιακής προοπτικής από τον πρωθυπουργό στο αναπτυξιακό συνέδριο της Κέρκυρας».

Ο Χρ. Σπίρτζης, με το ίδιο έγγραφο ζητούσε από τις δύο διευθύνσεις του υπουργείου να προχωρήσουν άμεσα «στην πρόσληψη εξειδικευμένων συμβούλων, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 128 του ν. 4412/2016, προκειμένου να διερευνήσουν μεταξύ άλλων, εναλλακτικές λύσεις της χάραξης (πέραν της υφιστάμενης αναγνωριστικής λύσης) οι οποίες θα ελαχιστοποιήσουν την περιβαλλοντική επιβάρυνση στις οικολογικά ευαίσθητες περιοχές της λιμνοθάλασσας του Αβλέμονα και των ακτών της Λευκάδας, με βελτιστοποίηση του ολικού κόστους ζωής του έργου, να εξετάσουν την «κατασκευασιμότητα της προταθείσας λύσης για την επιτόπου σκυροδέτηση της υποθαλάσσιας σήραγγας», αλλά και «την καταρχήν δυνατότητα υλοποίησης των προτάσεων των τοπικών φορέων για την κατασκευή συνοδών έργων που θα μπορούσαν να συνεισφέρουν στην οικονομική βιωσιμότητα του έργου».

Στην απόφαση του υπουργού Υποδομών αναφέρεται πως ο ειδικός εμπειρογνώμονας θα διερευνήσει, μεταξύ άλλων, τη γεωτεχνική θεώρηση ευστάθειας και συμπεριφοράς επιχώματος πρόσβασης στη λιμνοθάλασσα Αβλέμονα. Επισημαίνεται, επίσης, πως «για λόγους που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή, την τεχνική διάρκεια ζωής του έργου (100 έτη) και την γειτνίαση με σεισμικά ευαίσθητη περιοχή με επακόλουθο την πιθανότητα δημιουργίας τσουνάμι, προτείνουμε την υιοθέτηση ύψους προστασίας εισόδων στην υποθαλάσσια σήραγγα 2,5 μέτρων».

Ο κ. Μπουκουβάλας αναλαμβάνει, επίσης, να εξετάσει αν είναι δυνατή η κατασκευή του έργου σε φάσεις με διατήρηση του διαύλου σε λειτουργία, καθώς και την εφικτότητα κατασκευής της υποθαλάσσιας σήραγγας με τη μέθοδο που προβλέπεται στις σημερινές μελέτες (π.χ. στεγάνωση και περιμετρικό σφράγισμα του έργου με μεταλλικές πασσαλοσανίδες και διαφράγματα).

Ο καθηγητής του ΕΜΠ, επίσης, «θα υποβάλλει προτάσεις στο εξειδικευμένο αντικείμενο των αντισεισμικών μελετών της υποθαλάσσιας σήραγγας για τη σύνταξη του Κανονισμού Μελετών (ΚΜΕ) που θα διέπει τη Σύμβαση Παραχώρησης και θα αποτελεί συμβατικό στοιχείο της υπό ανάθεση σύμβασης του έργου».

Πηγή: euro2day.gr