Σημαντικό: Έως τις 4 Μαΐου η διάθεση πετρελαίου θέρμανσης με χαμηλή τιμή

Την Τετάρτη 4 Μαΐου 2016 λήγει η ημερομηνία πώλησης πετρελαίου θέρμανσης και κηροζίνης από τα πρατήρια, γεγονός που διευκρινίστηκε μέσω εγκυκλίου του ΥΠΟΙΚ.

NewsRoom 28/04/2016 | 13:38

Η τιμή του προϊόντος θα είναι με βάση το μειωμένο συντελεστή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) για τον οποίο επίκεινται αλλαγές προς τα πάνω, με βάση τη συμφωνία με τους δανειστές για αυξήσεις στους έμμεσους φόρους.

Τι αναφέρει η εγκύκλιος:

«Με αφορμή ερωτήματα τελωνειακών αρχών και οικονομικών φορέων, αναφορικά με την ημερομηνία λήξης της περιόδου διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης και του φωτιστικού πετρελαίου (κηροζίνη) θέρμανσης, με μειωμένο συντελεστή ΕΦΚ, για το έτος 2016, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με την περίπτωση α', της παρ. 2, του άρθρου 73, του ν.2960/2001 Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας (ΦΕΚ 265 Α'), το πετρέλαιο θέρμανσης και το φωτιστικό πετρέλαιο θέρμανσης, διατίθενται με μειωμένο συντελεστή ΕΦΚ, για τη χρονική περίοδο από τη 15η Οκτωβρίου μέχρι και την 30ή Απριλίου κάθε έτους.

Στην περίπτωση που οι παραπάνω ημερομηνίες συμπίπτουν με μη εργάσιμες ημέρες, ως ημερομηνία λαμβάνεται η προηγούμενη εργάσιμη για την έναρξη και η επόμενη εργάσιμη για τη λήξη.

Κατόπιν των ανωτέρω, και λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω σχετική Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, αναφορικά με την μεταφορά της υποχρεωτικής αργίας της 1ης Μαΐου 2016 για το Δημόσιο και τον ευρύτερο Δημόσιο τομέα, την Τρίτη 3 Μάιου 2016, η ημερομηνία λήξης της περιόδου διάθεσης των ως άνω καυσίμων θέρμανσης, είναι η Τετάρτη 4 Μαΐου 2016».