Η απάντηση της Γενικής Επιθεωρήτριας Δημόσιας Διοίκησης στις δηλώσεις Σαλμά για το πόρισμα που αποκάλυψε το Documento

Προ των ευθυνών του θέτει τον πρώην Αναπληρωτή υπουργό Υγείας Μάριο Σαλμά με ανακοίνωση της η Γενική Επιθεωρήτρια Δημόσιας Διοίκησης Μαρία Παπασπύρου. Ο βουλευτής της ΝΔ σε δηλώσεις μίλησε για την ευθύνη του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησής να μην στείλει στο εισαγγελέα το πόρισμα που έφερε στην δημοσιότητα η εφημερίδα Documento και αφορούσε σε ταξίδια στελεχών του υπουργείου υγείας με χορηγίες της Novartis και άλλων φαρμακευτικών εταιρειών.

NewsRoom 12/01/2017 | 17:52

Η Γενική Επιθεωρήτρια Δημόσιας Διοίκησης κ Παπασπύρου στην ανακοίνωση της αναφέρει αναλυτικά όλη την πορεία της έρευνας για το συγκεκριμένο θέμα με ημερομηνίες και ονόματα .

Διαβάστε όλη την ανακοίνωση 

Με την από 13-12-2012 Επιστολή του ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας κ. Μ. Σαλμάς προς τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης διαβίβασε το από 11-12-2012 Πόρισμα του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας & Πρόνοιας σχετικά με την συμμετοχή δημοσίων λειτουργών και Υπαλλήλων του Υπουργείου Υγείας σε Συνέδριο στο Βερολίνο με αντικείμενο το φάρμακο και την κάλυψη των εξόδων μετάβασης και διαμονής αυτών από φαρμακευτικές εταιρείες μέσω τρίτων ιδιωτικών εταιρειών, συνέδριο το οποίο, δεν ήταν σε γνώση του Υπουργείου Υγείας και οι φαρμακευτικές εταιρείες που τo χρηματοδότησαν δεν το δήλωσαν ως όφειλαν στον ΕΟΦ. Επειδή έκρινε το Πόρισμα του ΣΕΥΥΠ ανεπαρκέστατο σε βαθμό συγκάλυψης ευθυνών υπαλλήλων και εταιρειών ζητούσε από τον ΓΕΔΔ την άμεση διενέργεια έρευνας σε βάθος.

Είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι παρόλο που ήταν σε γνώση του κ. Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας ήδη από το αρχικό Πόρισμα του ΣΕΥΥΠ η λίστα των ονομάτων που συμμετείχαν στο Συνέδριο μέσω της ISPOR Greece Regional Chapter, συμπεριλαμβανομένων και των Υπαλλήλων του Υπουργείου Υγείας και παρόλο που στην επιστολή του προς τον ΓΕΔΔ ευθύς εξαρχής αποφαίνεται ότι αρκετοί από τους υπαλλήλους αυτούς εισηγούνται κρίσιμα θέματα που αφορούν στην φαρμακευτική δαπάνη της χώρας, εν τούτοις δεν ενήργησε άμεσα για την αποπομπή των Υπαλλήλων αυτών από τις κρίσιμες θέσεις τους, αλλά προσδοκούσε μια καλύτερη ευκαιρία μέσω του Πορίσματος του ΓΕΔΔ.

Για την διερεύνηση της υπόθεσης συγκροτήθηκε από τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης Μικτό Κλιμάκιο Ελέγχου ΓΕΔΔ και ΣΕΥΥΠ. Η έκθεση ελέγχου υπεβλήθη τον Ιανουάριο του 2013 σε συνέχεια ενδελεχούς έρευνας και λήψης καταθέσεων από συγκεκριμένα πρόσωπα που είχαν είτε Διευθυντική θέση, είτε θέση συμβούλου στο Υπουργείο Υγείας, είτε συμμετείχαν σε επιτροπές τιμολόγησης φαρμάκων. Στην Έκθεση του ΓΕΔΔ αναλύθηκε λεπτομερώς και με την μέγιστη δυνατή ευκρίνεια το πλαίσιο χρηματοδότησης της ISPOR Greece Regional Chapter, καθώς επίσης και όλα τα στοιχεία που περιήλθαν σε γνώση του για τους συμμετέχοντες στο εν λόγω Συνέδριο, είτε πρόκειται για Υπαλλήλους του Υπουργείου Υγείας, είτε Υπαλλήλους των εποπτευομένων φορέων του.

Από τους διενεργούντες τον έλεγχο Επιθεωρητές κρίθηκε ότι η έρευνα δεν τελείωσε με την υποβολή αυτού του πορίσματος, αλλά χρειαζόταν η επέκταση του, προκειμένου να στοιχειοθετηθούν ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα από τους συμμετέχοντες στο Συνέδριο. Για τον λόγο αυτό διαβιβάσθηκε το Πόρισμα, λόγω αρμοδιότητας στον ΕΟΦ, προκειμένου να διενεργηθεί έλεγχος στις χρηματοδοτούσες φαρμακευτικές εταιρείες, προκειμένου να διαπιστωθεί η νομιμότητα αυτών των χορηγήσεων, δεδομένου του ότι ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης δεν είχε εκ του νόμου την σχετική αρμοδιότητα ελέγχου.

Το από 2-7-13 πόρισμα ελέγχου του ΕΟΦ που κοινοποιήθηκε στον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης εν κατακλείδι έκρινε ότι οι εταιρείες για να προβούν σε χρηματοδότηση συνεδρίου εξωτερικού χρειάζεται προηγούμενη έγκριση της συμμετοχής φορέα από τον ΕΟΦ, γεγονός που δεν συνέβη, με αποτέλεσμα οι δωρεές να μην έχουν προϋποθέσεις νομιμότητας, να χαρακτηριστούν παράνομες και να κινηθεί η διαδικασία επιβολής προστίμων εις βάρος των εν λόγω επιχειρήσεων. Το πόρισμα ελέγχου του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και το Πόρισμα ελέγχού του ΕΟΦ διαβιβάσθηκε στο ΣΔΟΕ, λόγω αρμοδιότητας για τον περαιτέρω οικονομικό έλεγχο των διαλαμβανομένων στις εκθέσεις στοιχείων και ειδικότερα στις αναφερόμενες εταιρείες «Ελληνική Εκπαιδευτική Εταιρεία», «Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Φαρμακο-οικονομίας» και «ΙSPOR Greece Regional Chapter».

Στις ως άνω περαιτέρω ενέργειες ελέγχου όφειλε να προβεί ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης, πράγμα και το οποίο έπραξε προκειμένου να συγκεντρωθούν τα κρίσιμα οικονομικά στοιχεία για την στοιχειοθέτηση ή μη ποινικών αδικημάτων. Η υπόθεση ουδέποτε έκλεισε από τον Γραφείο Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, αφού μέχρι και σήμερα δεν υπήρξε σχετική ενημέρωση από το ΣΔΟΕ.

Η έκθεση του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης διαβιβάσθηκε άμεσα στον κ. Υπουργό Υγείας και στον κ. Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας και στις προτάσεις της έκθεσης ζητούντο οι ενέργειες του Υπουργείου Υγείας για την περαιτέρω έρευνα της υπόθεσης όπως ήταν η διερεύνηση ευθυνών Υπαλλήλων του Υπουργείου Υγείας, που είχαν Διευθυντική θέση ή άλλη ιδιότητα για την τεκμηρίωση τέλεσης ή μη πειθαρχικού παραπτώματος και ύπαρξης κωλύματος συμφέροντος κατά το άρθρ. 36 του Ν. 3528/07. Ομοίως στην από 29-1-2013 απαντητική επιστολή του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης προς τον κ. Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας τονιζόταν εμφατικά ότι πέραν των όσων αναφέρονται αναλυτικά στην οικεία Έκθεση ελέγχου, δεν δύνατο δια της εις άτοπον απαγωγής να εκπονηθεί οιαδήποτε περαιτέρω λίστα συμμετεχόντων με έξοδα φαρμακευτικών εταιρειών. Επίσης το Υπουργείο Υγείας μπορούσε να αναζητήσει από τον Διεθνή Φορέα ISPOR (ο οποίος δεν ενέπιπτε στην αρμοδιότητα του ΓΕΔΔ) την τελική λίστα εγγραφής των Ελλήνων συμμετεχόντων, όπως αυτή αποτυπώθηκε κατά την ημέρα έναρξης του Συνεδρίου στις 3-11-2012 και κάθε άλλο στοιχείο, εάν ενδιαφερόταν να έχει πληρέστερη εικόνα από εκείνη του Πορίσματος του ΓΕΔΔ για τον τελικό αριθμό των συμμετεχόντων Επαγγελματιών Υγείας και να εξετάσει στην συνέχεια τίνι τρόπω καλύφθηκαν τα έξοδα συμμετοχής τους για κάθε περίπτωση.

Για τα ανωτέρω δεν προέκυψε οιαδήποτε έρευνα με πρωτοβουλία του κ. Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, παρά μόνο με εντολή του Υπουργού Υγείας κ. Παν/τη Κουρουμπλή στις 29-4-2015 ζητήθηκε η διενέργεια ένορκης Διοικητικής Εξέτασης για την διερεύνηση πειθαρχικών ευθυνών στελέχους του Υπουργείου Υγείας που συμμετείχε στο Συνέδριο της ISPOR στο Βερολίνο, το αποτέλεσμα της οποίας ουδέποτε κοινοποιήθηκε στο Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης.

Επειδή τις τελευταίες ημέρες έχουν δει το φως της δημοσιότητας στοιχεία της έκθεσης ελέγχου του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και αναπαράγονται δημοσιογραφικά δηλώσεις του κ. Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, σχετικά με την διαβίβαση του πορίσματος στην Εισαγγελική Αρχή, η ανωτέρω ανάλυση καταδεικνύει ξεκάθαρα ότι η Υπηρεσία του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης έπραξε το καθήκον της αμερόληπτα και κράτησε την εν λόγω έρευνα ανοικτή σε αναμονή των αποτελεσμάτων του οικονομικού ελέγχου από το ΣΔΟΕ.

Επισημαίνεται τέλος το γεγονός ότι από τα στοιχεία της έκθεσης ελέγχου του ΓΕΔΔ προέκυψε, μεταξύ των άλλων, ότι «η συντριπτική πλειοψηφία, αν όχι το σύνολο των Συνεδρίων, που λαμβάνουν χώρα στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό, έχουν χορηγούς φαρμακευτικές και άλλες εταιρείες, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο χώρο της υγείας. Στο συγκεκριμένο Συνέδριο οι χορηγοί ήταν εταιρείες μελετών, εταιρείες αξιολόγησης τεχνολογιών υγείας, εταιρείες, που δραστηριοποιούνται στο χώρο των μελετών αξιολόγησης υπηρεσιών υγείας. Κατά την κρίσιμη χρονική περίοδο πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα το Συνέδριο της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, στο οποίο χορηγοί ήταν κυρίως φαρμακευτικές εταιρείες και στο οποίο συμμετείχαν ως κύριοι ομιλητές ο Υπουργός Οικονομικών κ. Στουρνάρας και ο κ. Σαλμάς». Τι θα έπρεπε να κάνει εν τέλει ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης να αποστείλει και αυτή την πληροφορία στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή;

Η Γενική Επιθεωρήτρια Δημόσιας Διοίκησης διαβίβασε τον φάκελο στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου και ήδη διαβιβάσθηκε στο Γραφείο ΓΕΔΔ από την Εισαγγελία Εγκλημάτων Διαφθοράς η σχετική Παραγγελία για την διενέργεια Προκαταρκτικής Εξέτασης 

Διαβάστε επίσης:Σαλμάς: «Συγκαλυπτικά» πορίσματα των επιθεωρητών Υγείας εμπόδισαν την παραπομπή στον εισαγγελέα