Πρεμιέρα αύριο Τρίτη για τις ενδιάμεσες εκπτώσεις

Την Τρίτη 2 Μαΐου θα ξεκινήσουν οι ενδιάμεσες εαρινές εκπτώσεις στην Αττική και θα διαρκέσουν έως τη Δευτέρα 15 Μαΐου. Τα καταστήματα μπορούν προαιρετικά να λειτουργήσουν και την Κυριακή 7 Μαΐου, από τις 11:00 έως τις 20:00.

Ειδικότερα,
για τους ακόλουθους νομούς ισχύουν οι
παρακάτω ημερομηνίες:

1
– 15 Μαΐου με προαιρετική λειτουργία την
Κυριακή 7 Μαΐου


Νομός Ηλείας


Νομός Καστοριάς

1
– 15 Μαΐου με προαιρετική λειτουργία την
Κυριακή 14 Μαΐου


Δήμος Παιονίας (Νομού Κιλκίς)

1
– 13 Μαΐου και 26 – 28 Μαΐου με προαιρετική
λειτουργία την Κυριακή 7 Μαΐου


Νομός Δράμας

1
– 10 Μαΐου με προαιρετική λειτουργία την
Κυριακή 7 Μαΐου


Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης


Νομός Χαλκιδικής


Νομός Λαρίσης


Νομός Τρικάλων


Νομός Μαγνησίας


Νομός ‘Αρτας


Δήμος Κιλκίς

2
– 11 Μαΐου με προαιρετική λειτουργία την
Κυριακή 7 Μαΐου


Νομός Καρδίτσας

Ενδιάμεσες
εκπτώσεις εκτός Μαΐου και Νοεμβρίου

1
– 15 Σεπτεμβρίου και 18 Σεπτεμβρίου – 2
Οκτωβρίου


Νομός Αιτωλοακαρνανίας

4
– 18 Μαρτίου και 1 – 15 Σεπτεμβρίου


Νομός Έβρου

17
– 31 Μαρτίου και 1 – 15 Σεπτεμβρίου


Νομός Ξάνθης

14
– 28 Μαρτίου και 1 – 15 Σεπτεμβρίου


Νομός Ροδόπης

1
– 15 Μαρτίου και 1 – 15 Σεπτεμβρίου


Νομός Δωδεκανήσου


Νομός Ηρακλείου Κρήτης εκτός τουριστικών
Δήμων

18
– 28 Απριλίου και 11 – 31 Οκτωβρίου

Η ΕΣΕΕ υπενθυμίζει
στους εμπόρους πως σε όσους παραβαίνουν
τις διατάξεις περί εκπτώσεων επιβάλλεται
πρόστιμο ποσού ίσου με το 0,5% του ετήσιου
κύκλου εργασιών και πάντως όχι κατώτερο
από 5.000 ευρώ.

Σε
περίπτωση που επιβληθεί για δεύτερη
φορά πρόστιμο για την ίδια παράβαση
μέσα σε διάστημα πέντε ετών, το πρόστιμο
αυξάνεται στο 3% του ετήσιου κύκλου
εργασιών της συγκεκριμένης επιχείρησης.

Στην
επιβαρυντική περίπτωση που οι εκπτώσεις
είναι ανακριβείς ή παραπλανητικές ως
προς το ποσοστό τους ή ως προς την
ακρίβεια των αναγραφόμενων τιμών ή ως
προς την ποσότητα των προσφερόμενων με
έκπτωση προϊόντων ή ενέχουν οποιασδήποτε
μορφής απόκρυψη ή παραπλάνηση του
καταναλωτή, επιβάλλεται πρόστιμο ποσού
ίσου με το 1% του ετήσιου κύκλου εργασιών
και πάντως όχι κατώτερο από 10.000 ευρώ.

Σε
περίπτωση που επιβληθεί για δεύτερη
φορά πρόστιμο για την ίδια παράβαση
μέσα σε διάστημα πέντε ετών, το πρόστιμο
αυξάνεται στο 3% του ετήσιου κύκλου
εργασιών της συγκεκριμένης επιχείρησης.