«Πράσινο φως» στην εκλογολογία με 1358 προσλήψεις συμβασιούχων στους δήμους

Σε μαζικές προσλήψεις συμβασιούχων στους δήμους προχωρά η κυβέρνηση

Παναγιώτα Μπίτσικα 14/05/2020 | 14:18

Η τακτική της κάλυψης θέσεων με συμβάσεις και όχι με μόνιμους διορισμούς συνεχίζεται, αν και υπάρχουν μεγάλες ελλείψεις προσωπικού σε καίριες θέσεις λειτουργίας των φορέων. Εγκρίθηκε η σύναψη 1.358 συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα στους δήμους, για χρονικό διάστημα έως 8 μήνες. Την απόφαση υπέγραψε ο υπουργός Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος (αρ.πρωτ. 29063/13.5.2020), με βάση τις εισηγήσεις των Συντονιστών Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για την έγκριση θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα για το έτος στους φορείς αρμοδιότητάς τους.

Δεν λείπουν οι εκτιμήσεις που βλέπουν πίσω από τέτοιου είδους αποφάσεις, κινήσεις με πολιτική διάσταση, εντάσσοντάς τες στην μακρόσυρτη εκλογολογία που έχει πλέον ενταθεί. Από την πρόσληψη 1358 εργαζομένων προκαλείται δαπάνη 12.735.324 ευρώ, η οποία επιβαρύνει τους δήμους και θα αντιμετωπισθεί αποκλειστικά από ίδια έσοδα ανταποδοτικού χαρακτήρα που αυτοί εισπράττουν, για τις αντίστοιχες με την πρόσληψη παρεχόμενες υπηρεσίες.

Οι προσλήψεις θα γίνουν με διαδικασία ΑΣΕΠ, κατά προτεραιότητα, μέσω μοριοδότησης και κριτηρίων που ορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει και τις όμοιες του άρθρου 9 του ν. 3812/2009, όπως ισχύει.

Ακολουθεί ο πίνακας με τις θέσεις ανά δήμο με βάση την απόφαση για πρόσληψη 1358 οκταμηνιτών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα των δήμων σε ΟΤΑ α' βαθμού:

 

 

 

Πηγή: documentonews.gr