Πληρώνουμε χρυσάφι μετακλητούς υπαλλήλους και συνεργάτες υπουργών

Πολυδάπανη φαίνεται ότι είναι τελικά η κυβέρνηση και ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί. Παρά την οικονομική κρίση και τις…

Πολυδάπανη φαίνεται ότι είναι τελικά η κυβέρνηση και ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί. Παρά την οικονομική κρίση και τις δαπάνες που περικόπτονται από παντού, το κόστος λειτουργίας του κυβερνητικού σχήματος ανέρχεται σε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Αυτό άλλωστε προκύπτει από επίσημα στοιχεία που έφτασαν στη Βουλή έπειτα από ερώτηση 12 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ.

Ειδικοί σύμβουλοι, συνεργάτες, επιστημονικοί συνεργάτες, σύμβουλοι ειδικού σκοπού. Στρατιές συμβούλων και συνεργατών σε μια εποχή που οι πολίτες καλούνται σε αιματηρές περικοπές. Μόνο η γενική γραμματεία πρωθυπουργού απασχολεί 48 άτομα.

Διαβάστε αναλυτικά τον αριθμό των ατόμων που απασχολούνται και το μηνιαίο κόστος μισθοδοσίας τους:

Υπουργός Επικρατείας

9 άτομα: 4 αποσπασμένοι, 5 μετακλητοί. Για τη μισθοδοσία των 5 μετακλητών, που δεν έχουν την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, το μηνιαίο μισθολογικό κόστος, συμπεριλαμβανομένης και της εργοδοτικής εισφοράς, ανέρχεται στο ποσό των 7.250 ευρώ.

Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης

38 υπάλληλοι που δεν έχουν την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου. Η δαπάνη μισθοδοσίας τους ανέρχεται μηνιαίως στο ποσό των 68.092 ευρώ.

Γενική Γραμματεία Πρωθυπουργού

48 άτομα που δεν έχουν την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου (προϊστάμενοι γραφείων, ειδικοί σύμβουλοι συνεργάτες και μετακλητοί υπάλληλοι). Δαπάνη μισθοδοσίας: 73.300 ευρώ μηνιαίως. Επίσης απασχολούνται χωρίς αποδοχές 3 σύμβουλοι.

Αντιπρόεδρος Κυβέρνησης

4 άτομα που δεν έχουν την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου. Δαπάνη μισθοδοσίας: 5.900 ευρώ το μήνα.

Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό

10 άτομα που δεν έχουν την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου υπηρετούν στο πολιτικό γραφείο του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό. Δαπάνη μισθοδοσίας: 13.000 ευρώ το μήνα.
Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό, αρμόδιος για την ΔΤ
7 άτομα δεν έχουν την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου υπηρετούν στο πολιτικό γραφείο του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό αρμόδιου για την ΔΤ. Δαπάνη μισθοδοσίας: 10.600 ευρώ το μήνα.
Υπουργείο Εξωτερικών
15 άτομα που δεν είναι δημόσιοι υπάλληλοι υπηρετούν ως μετακλητοί, ειδικοί σύμβουλοι, ε3ιδικοί συνεργάτες, επιστημονικοί συνεργάτες, σύμβουλοι ειδικού σκοπού, ειδικοί γραμματείς. Δαπάνες μισθοδοσίας: 23.965,05 ευρώ (στοιχεία Δεκεμβρίου 2013).

Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης
18 άτομα στο γραφείο του Υπουργού: 8 μετακλητοί υπάλληλοι, 4 ειδικοί σύμβουλοι, 5 ειδικοί συνεργάτες και 1 ειδικό επιστημονικό προσωπικό.
6 άτομα στο γραφείο της Υφυπουργού: 4 μετακλητοί υπάλληλοι, 1 ειδικός σύμβουλος, 1 ειδικός συνεργάτης.
1 ειδικός συνεργάτης στο γραφείο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου.

Από τους φορείς που εποπτεύει το Υπουργείο τα στοιχεία αναφέρουν:

ΑΣΕΠ: 0.
Εθνικό Τυπογραφείο: 1 ειδικός σύμβουλος, 1 ειδικός συνεργάτης.
Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης: 0.
Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης: 0.
Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ: 7 μετακλητοί υπάλληλοι. Δαπάνη μισθοδοσίας: 13.166 ευρώ το μήνα (καλύπτεται από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα του ΕΣΠΑ).
Συνήγορος του Πολίτη: δεν έδωσε στοιχεία, ισχυριζόμενος ότι δεν είναι εποπτευόμενος φορέας, αλλά συνταγματικά κατοχυρωμένη ανεξάρτητη Αρχή.

Υπουργείο Εσωτερικών

18 άτομα στο γραφείο του Υπουργού: 5 μετακλητοί υπάλληλοι, 9 ειδικοί συνεργάτες- ειδικοί σύμβουλοι, 4 ειδικοί επιστήμονες.
8 άτομα στο πολιτικό γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού: 5 μετακλητοί υπάλληλοι, 3 ειδικοί συνεργάτες- ειδικοί σύμβουλοι.
1 ειδικός συνεργάτης στο γραφείο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου.
2 άτομα στο γραφείο του Γενικού Γραμματέα Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής: 1 ειδικός συνεργάτης, 1 ειδικός σύμβουλος.
Η συνολική δαπάνη μισθοδοσίας των ανωτέρω είναι 49.591 ευρώ μηνιαίως.

Επίσης αναφέρονται

4 άτομα στη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων.
1 ειδικός σύμβουλος και 1 ειδικός συνεργάτης με σύμβαση αορίστου χρόνου στους Γενικούς Γραμματείς που προΐστανται Γενικών Γραμματειών.
Υπουργείο Δικαιοσύνης
17 άτομα στο γραφείο του Υπουργού: 5 ειδικοί συνεργάτες, 6 μετακλητοί υπάλληλοι, 4 αποσπασμένοι υπάλληλοι από άλλες δημόσιες υπηρεσίες και 2 δημοσιογράφοι στο γραφείο τύπου και δημοσίων σχέσεων.
5 άτομα στο γραφείο του Γενικού Γραμματέα: 1 ειδική σύμβουλος, 1 ειδικός συνεργάτης και 2 διοικητικοί υπάλληλοι αποσπασμένοι από άλλες δημόσιες υπηρεσίες, 1 υπάλληλος της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης με απόσπαση.
4 άτομα στο γραφείο του Γενικού Γραμματέα Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: 1 ειδική σύμβουλος, 1 ειδικός συνεργάτης και 2 διοικητικοί υπάλληλοι αποσπασμένοι από άλλες δημόσιες υπηρεσίες.
3 άτομα στο γραφείο του Γενικού γΓραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής: 1 ειδικός σύμβουλος, 1 ειδικός συνεργάτης, 1 διοικητικός υπάλληλος αποσπασμένος από άλλη δημόσια υπηρεσία.
Η συνολική δαπάνη των ανωτέρω είναι 30.490 ευρώ το μήνα (στοιχεία Δεκεμβρίου 2013).

Υπουργείο Υποδομών

19 άτομα στο γραφείο του Υπουργού: 4 μετακλητοί διοικητικοί, 1 μετακλητός υπάλληλος σε θέση διευθυντή γραφείου, 2 ειδικοί σύμβουλοι, 2 ειδικοί συνεργάτες και 10 υπάλληλοι ως ειδικό επιστημονικό προσωπικό των οποίων οι μικτές μηνιαίες αποδοχές ανέρχονται συνολικά σε 43.822 ευρώ.
5 άτομα στο γραφείο του Υφυπουργού: 4 μετακλητοί διοικητικοί υπάλληλοι και 1 ειδικός συνεργάτης. Δαπάνη μισθοδοσίας: 7.164 ευρώ το μήνα.
3 ειδικοί σύμβουλοι συνεργάτες στα γραφεία Γενικού Γραμματέα Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Γενικού Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Δαπάνη μισθοδοσίας: 6.363 ευρώ το μήνα.
2 μετακλητοί με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο γραφείο του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Έργων. Δαπάνη μισθοδοσίας: 5.782 ευρώ το μήνα.
Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας: 3 σύμβουλοι του διοικητή. Δαπάνη μισθοδοσίας: 21.600 ευρώ μικτές ετήσιες αποδοχές κάθε σύμβουλος.
ΟΑΣΑ: 3 ειδικοί σύμβουλοι. Δαπάνη μισθοδοσίας: 7.902 ευρώ μεικτά το μήνα.
ΟΣΥ: 2 ειδικοί σύμβουλοι. Δαπάνη μισθοδοσίας: 2.100 και 1.900 αντίστοιχα μικτές μηνιαίες αποδοχές.
ΟΣΕ: 1 έκτακτος υπάλληλος στο γραφείο του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου με μικτές μηνιαίες αποδοχές 2.459 ευρώ και 2 σύμβουλοι στο Τμήμα Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων και στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών με μηνιαίας αποδοχές ύψους 1.200 και 2.400 ευρώ αντίστοιχα.
Εταιρεία Παγίων ΕΥΔΑΠ: 1 δικηγόρος με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου. Δαπάνη μισθοδοσίας: 1.196 ευρώ το μήνα.

Υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης

15 άτομα στο γραφείο του Υπουργού (εκ των οποίων οι 9 δεν είναι δημόσιοι υπάλληλοι αποσπασμένοι από άλλη υπηρεσία): 5 μετακλητοί υπάλληλοι (εκ των οποίων οι 4 δεν είναι δημόσιοι υπάλληλοι), 4 ειδικοί σύμβουλοι και ειδικοί συνεργάτες (εκ των οποίων οι 3 δεν είναι δημόσιοι υπάλληλοι), 1 ως ειδικό επιστημονικό προσωπικό, 1 δημοσιογράφος στο Γραφείο Τύπου και 4 αποσπασμένοι υπάλληλοι του Δημοσίου ή ΝΠΔΔ
Υπουργείο Δημοσίας Τάξης
18 άτομα: 6 μετακλητοί, 4 ειδικοί σύμβουλοι, 5 ειδικοί συνεργάτες και 3 ως ειδικό επιστημονικό προσωπικό.

 

Πουλόπουλος για Κασσελάκη: «Προσευχόμουν το ίδιο με αυτόν, ανακάλυψα τον σεξουαλικό μου προσανατολισμό στα 31» (video)

Πουλόπουλος για Κασσελάκη: «Προσευχόμουν το ίδιο με αυτόν, ανακάλυψα τον σεξουαλικό μου προσανατολισμό στα 31» (video)

Σε μια ιδιαίτερη εξομολόγηση προέβη ο Γιάννης Πουλόπουλος

Ιός Δυτικού Νείλου: Ένας νεκρός και 12 νέα κρούσματα την τελευταία εβδομάδα – Δείτε τις περιοχές που επηρεάζει

Ιός Δυτικού Νείλου: Ένας νεκρός και 12 νέα κρούσματα την τελευταία εβδομάδα – Δείτε τις περιοχές που επηρεάζει

Οι θάνατοι έφτασαν τους 19 αυτή τη χρονιά, ενώ τα κρούσματα τα 143