Παρέμβαση από τον Συνήγορο του Πολίτη για τους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς

Την άµεση ανάληψη νοµοθετικής πρωτοβουλίας για τον καθορισµό του καθεστώτος ίδρυσης, λειτουργίας και ελέγχου των παιδικών σταθµών και την ρύθµιση των τεχνικών προδιαγραφών των παιδικών και βρεφονηπιακών δηµοτικών σταθµών, ζητά ο Συνήγορος του Πολίτη.

Η Ανεξάρτητη Αρχή
επισηµαίνει ότι µέχρι σήµερα δεν έχει
εκδοθεί το Προεδρικό ∆ιάταγµα που
προβλέπεται από τον νόµο του 2016, µε
αποτέλεσµα να δηµιουργούνται σοβαρά
ζητήµατα στη λειτουργία και τον έλεγχο
προδιαγραφών και καταλληλότητας των
παιδικών σταθµών.

Ειδικότερα, ο Συνήγορος
του Πολίτη, στο πλαίσιο διερεύνησης
αναφορών σχετικά µε τη λειτουργία
δηµοτικών παιδικών δηµοτικών σταθµών,
διαπίστωσε ότι µέχρι σήµερα δεν έχει
εκδοθεί το Προεδρικό ∆ιάταγµα που
προβλέπεται στο άρθρ. 43 του νόµου 4369/16,
µε αποτέλεσµα το καθεστώς ίδρυσης –
λειτουργίας και ελέγχου των δηµοτικών
παιδικών σταθµών να µην έχει καθοριστεί.

Ο Συνήγορος του Πολίτη,
σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, από το
2015 έχει αποστείλει επιστολή παρατηρήσεων
προς το υπουργείο Εσωτερικών, σχετικά
µε ζητήµατα λειτουργίας των
παιδικών/βρεφονηπιακών σταθµών, για τα
οποία απαιτούνται τροποποιήσεις διαφόρων
διατάξεων του Πρότυπου Κανονισµού (ΚΥΑ
16065/2002). Ιδιαίτερα σηµαντικό κρίνεται
ότι δεν έχουν θεσµοθετηθεί οι τεχνικές
προδιαγραφές, καθώς και οι ειδικοί όροι
καταλληλότητας.

Επισηµαίνεται ότι το
υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο που διέπει
τους παιδικούς σταθµούς είναι διασπασµένο
σε διάφορες διατάξεις, αναλόγως των
νοµικών µορφών των παιδικών σταθµών,
χωρίς, ωστόσο, να υφίστανται σχετικές
προβλέψεις για τους δηµοτικούς παιδικούς
σταθµούς.

Για την αντιµετώπιση
των προβληµάτων αυτών, ο Συνήγορος του
Πολίτη κρίνει ότι απαιτείται η άµεση
επεξεργασία και έκδοση του εν λόγω
Προεδρικού ∆ιατάγµατος, καθώς και η
ενιαία αντιµετώπιση του αντικειµένου
των τεχνικών κτιριακών απαιτήσεων όλων
των δηµοτικών παιδικών/ βρεφονηπιακών
σταθµών.

Στ. Κασσελάκης: Αυτόνομες και ισότιμες ζωές για τους ανθρώπους με αναπηρία – Δεν θα υπολογίσουμε ούτε ένα ευρώ

Στ. Κασσελάκης: Αυτόνομες και ισότιμες ζωές για τους ανθρώπους με αναπηρία – Δεν θα υπολογίσουμε ούτε ένα ευρώ

Με τη Μαρίνα Τριανταφυλλίδη, φιλόλογο και άτομο με οπτική αναπηρία, συναντήθηκε και συζήτησε ο Στέφανος…

Γάζα: Ο εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου καλεί το Ισραήλ και την Χαμάς να σεβαστούν το διεθνές δίκαιο

Γάζα: Ο εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου καλεί το Ισραήλ και την Χαμάς να σεβαστούν το διεθνές δίκαιο

«Οι επιθέσεις εναντίον αθώων Ισραηλινών αμάχων αντιπροσωπεύουν μερικά από τα πιο σοβαρά διεθνή εγκλήματα που…