Συνήγορος του Πολίτη: Έκθεση για τις παράνομες επαναπροωθήσεις από την Ελλάδα στην Τουρκία

Συνήγορος του Πολίτη: Έκθεση για τις παράνομες επαναπροωθήσεις από την Ελλάδα στην Τουρκία

Σταθερή πεποίθηση των καταγγελλόντων ότι στις παράνομες επαναπροωθήσεις υπήρξε εμπλοκή ή ευθύνη της πολιτείας σε επίπεδο επιχειρησιακού…