Οι ξένοι επενδυτές «επανέρχονται» στο Χρηματιστήριο της Αθήνας

Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στη συνολική κεφαλαιοποίηση της ελληνικής αγοράς αυξήθηκε τον Φεβρουάριο σε 65,5% έναντι 64,8% στο τέλος Ιανουαρίου.

NewsRoom 06/03/2019 | 20:46

Ωστόσο, συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ (973,99 εκατ. ευρώ ή 2,5%) στη συνολική κεφαλαιοποίηση της ελληνικής αγοράς, η συμμετοχή των ξένων επενδυτών ανέρχεται σε 63,9% έναντι 63,8% στο τέλος του προηγούμενου μήνα.

Οι Έλληνες επενδυτές στο τέλος του μήνα κατείχαν το 36,1% του συνόλου της κεφαλαιοποίησης των μετοχών στο Χ.Α..

Τον Φεβρουάριο 2019, οι ξένοι επενδυτές στο σύνολό τους εμφάνισαν εισροές της τάξης των 16,91 εκατ. ευρώ. Οι ξένοι επενδυτές τον Φεβρουάριο 2019 πραγματοποίησαν το 52,0% των συναλλαγών (σε σχέση με το 61,4% τον προηγούμενο μήνα ενώ τον Φεβρουάριο του 2018 είχαν πραγματοποιήσει το 53,6% των συναλλαγών).

Η Αξία Συναλλαγών του Φεβρουαρίου 2019 έφτασε τα 886,79 εκατ. σημειώνοντας άνοδο 6,5% από τη συναλλακτική δραστηριότητα του προηγούμενου μήνα που ήταν 832,91 εκατ.. Σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2018 που η αξία συναλλαγών ήταν 1.235,99 εκατ., σημειώθηκε μείωση 28,3%.

Αντίστοιχα, η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών του Φεβρουαρίου 2019 ήταν 44,34 εκατ. ευρώ, αυξημένη σε σχέση με την αντίστοιχη του προηγούμενου μήνα (37,86 εκατ.) και μειωμένη της αντίστοιχης του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους (65,05 εκατ.). Ο αριθμός των ενεργών μερίδων για το μήνα Φεβρουάριο 2019 ανήλθε στις 15.120 έναντι 14.170 κατά τον προηγούμενο μήνα (τον Φεβρουάριο του 2018 ο αριθμός των ενεργών μερίδων ανήλθε στις 18.694).

Τον Φεβρουάριο 2019 δημιουργήθηκαν 594 νέες μερίδες επενδυτών έναντι 569 νέων μερίδων που δημιουργήθηκαν τον προηγούμενο μήνα.