Μείωση της ύλης, τέλος στην "παπαγαλία" – Ποιες είναι οι προτάσεις για την παιδεία

Tη μείωση της διδακτέας ύλης, ώστε οι μαθητές να μπορούν να έχουν ουσιαστική γνώση μέσα στο σχολείο και ταυτόχρονα να απαλλαχθούν από το άγχος και την υπερβολική κούραση αλλά και οι γονείς από το κόστος των φροντιστηρίων, προτείνει το πόρισμα το οποίο προέκυψε από τον Εθνικό Διάλογο για την παιδεία και θα παραδοθεί στη Βουλή κατά πάσα πιθανότητα αύριο.

Το ογκώδες πόρισμα σύμφωνα με το «Έθνος» των 100 σελίδων περιλαμβάνει συνολικά 86 προτάσεις για τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, ξεκινώντας μάλιστα από τη νέα σχολική χρονιά. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η πρόταση της επιτροπής για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση χωρίς την διαδικασία της απομνημόνευσης της ύλης.

Επεξεργασία

Οι προτάσεις που περιλαμβάνονται στην έκθεση προέκυψαν από τις συζητήσεις που έγιναν όλο αυτό το διάστημα και «έτυχαν επεξεργασίας με βασικό κριτήριο το τι είδους πολίτες θέλουμε να έχουμε και κατά συνέπεια έχουν διαμορφώσει ένα πλαίσιο μεταρρυθμιστικής πολιτικής, με στόχο η εκπαίδευση να συμβάλλει στη διαμόρφωση μορφωμένων νέων με δημοκρατικό ήθος και κριτική σκέψη», όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στη σχετική πρόταση.

Το πόρισμα περιέχει πολλές ενδιαφέρουσες ακόμη προτάσεις όπως για παράδειγμα την εφαρμογή ενιαίου προγράμματος σπουδών πληροφορικής από το Δημοτικό έως το Λύκειο και τη θεσμοθέτηση κρατικού πιστοποιητικού βασικών γνώσεων πληροφορικής, τη γενίκευση του ολοήμερου σχολείου, την εισαγωγή τεχνών, όπως θέατρο-οπτικοακουστική παιδεία, χορός, δημιουργική ανάγνωση, γραφή, τον επαναπροσδιορισμό του νομοθετικού πλαισίου για την αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας καθώς και την ενίσχυση της παιδαγωγικής αυτονομίας των σχολικών μονάδων.

Όσον αφορά στο «καυτό» θέμα της μείωσης της ύλης είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον το σκεπτικό που αναπτύσσει η Επιτροπή, η οποία μεταξύ άλλων αναφέρει ότι «οι εξαντλητικοί ρυθμοί διδασκαλίας και μάθησης που επιβάλλονται σήμερα για την κάλυψη της υπερφορτωμένης ύλης των σχολικών εγχειριδίων δεν επιτρέπουν τη σε βάθος προσέγγιση της σχολικής γνώσης, την ουσιαστική εμπέδωσή της αλλά και την ανάπτυξη της διδακτικής μεθοδολογίας που απαιτείται για την επίτευξη των διδακτικών στόχων κάθε γνωστικού αντικειμένου και την εφαρμογή των σύγχρονων παιδαγωγικών αρχών της σχολικής εκπαίδευσης.

Ως αποτέλεσμα, η εκπαιδευτική διαδικασία μετατρέπεται από διαδικασία αποδοχής, ενθάρρυνσης, πειραματισμού και συμπερίληψης σε διαδικασία που προκαλεί «άγχος» και υπερβολική κούραση στον μαθητή αλλά και συνεπαγόμενη επιβάρυνση στην οικογένειά του. Σημαντικές είναι τέλος οι επιπτώσεις της υπερφορτωμένης ύλης των σχολικών εγχειριδίων στην ενίσχυση της παραπαιδείας».

Ύστερα από αυτές τις διαπιστώσεις η επιτροπή προτείνει: Ως εκ τούτου και μέχρι να καταστεί δυνατόν να γραφούν νέα βιβλία, ο εξορθολογισμός της ύλης των σχολικών εγχειριδίων για την απαραίτητη μείωση-αναδιαμόρφωση της ύλης των σχολικών εγχειριδίων, την πλήρη ανανέωση όσων σχολικών εγχειριδίων κριθεί απαραίτητο και τη σύγκλιση της εξεταστέας με τη διδακτέα ύλη, προκύπτει ως αναγκαία παρέμβαση.

Το πόρισμα της Επιτροπής περιλαμβάνει, επίσης, 33 μεσοπρόθεσμες (από τον Δεκέμβριο 2016 έως τον Μάιο 2018) και 28 μακροπρόθεσμες προτάσεις (από τον Ιούνιο 2018 έως τον Ιούνιο 2022) για αλλαγές στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Το πόρισμα προτείνει τις εξής αλλαγές ξεκινώντας από τη νέα σχολική χρονιά και με ορίζοντα το 2022:

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ: ΙΟΥΝΙΟΣ – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016

• Ενίσχυση της παιδαγωγικής αυτονομίας των σχολικών μονάδων.

• Ενίσχυση του ρόλου των Συλλόγων Διδασκόντων ή και των Σχολικών Συμβουλίων στη διοίκηση των σχολικών μονάδων.

• Επαναπροσδιορισμός πλαισίου-νομοθεσίας για την αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας.

• Μείωση-αναδιαμόρφωση της ύλης των υπαρχόντων σχολικών εγχειριδίων.

• Ενθάρρυνση της αυτενέργειας από εκπαιδευτικούς και μαθητές.

• Καθιέρωση της πιστοποίησης της γλωσσομάθειας στο σχολείο.

• Πρόβλεψη για τη διαμόρφωση μέσα στο σχολείο χώρου ειδικά διαμορφωμένου για τα μαθήματα τέχνης.

• Εισαγωγή στο σχολικό πρόγραμμα και άλλων τεχνών, όπως θέατρο/οπτικοακουστική παιδεία, χορός, δημιουργική ανάγνωση, γραφή.

• Πιστοποίηση βασικών γνώσεων πληροφορικής στο σχολείο (Κρατικό Πιστοποιητικό βασικής Πληροφορικής).

• Γενίκευση του ολοήμερου σχολείου.

• Αναδιαμόρφωση της ύλης σε σχέση με τα Προγράμματα Σπουδών.

ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΑ: ΔΕΚΕΜΒΡ. 2016 – ΜΑΪΟΣ 2018

• Ενίσχυση της διοικητικής αυτονομίας των σχολικών μονάδων.

• Υλοποίηση διαδικασιών αξιολόγησης της σχολικής μονάδας.

• Ανανέωση-ριζική αναμόρφωση σχολικών εγχειριδίων.

• Επιμόρφωση εκπαιδευτικών με βιωματικές μεθόδους.

• Δημιουργία πιλοτικού προγράμματος σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις οποίες τα Καλλιτεχνικά Μαθήματα θα διδάσκονται περισσότερες ώρες από τις προβλεπόμενες και επιπλέον θα ενταχθούν στο σχολικό πρόγραμμα και άλλες Τέχνες, όπως θέατρο / πολυμέσα, οπτικοακουστική έκφραση, χορός, δημιουργική ανάγνωση/γραφή.

• Ίδρυση καλλιτεχνικών σχολείων και σε περιοχές μη προνομιούχες.

• Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στα νέα Προγράμματα Σπουδών και στις νέες διδακτικές προσεγγίσεις.

• Ενίσχυση των εκπαιδευτικών των Λυκείων με επιμόρφωση.

• Διαμόρφωση νέου συστήματος εισαγωγής, αρχικά με χρήση των συμπερασμάτων του εθνικού και κοινωνικού διαλόγου.

• Διαμόρφωση Πρότασης για Πειραματικά Επαγγελματικά Λύκεια.

• Επαναφορά της προετοιμασίας των εκπαιδευτικών για το τουρκόφωνο πρόγραμμα των μειονοτικών σχολείων στο ΑΠΘ με τη δημιουργία Τομέα Μειονοτικής Εκπαίδευσης

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ: ΙΟΥΝΙΟΣ 2018 – ΜΑΪΟΣ 2022

• Διοικητική αυτονομία των σχολικών μονάδων.

• Σταθερή και επαναλαμβανόμενη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.

• Ανάδειξη καλών πρακτικών των σχολείων.

• Έγκαιρη ολοκλήρωση του συνόλου των υπηρεσιακών μεταβολών (μεταθέσεις και αποσπάσεις) των μόνιμων εκπαιδευτικών, βάσει των ανωτέρω.

• Έγκαιρος επανυπολογισμός και επικαιροποίηση δεδομένων του Πληροφοριακού Συστήματος σχετικά με τα οργανικά και λειτουργικά κενά και προσδιορισμός του βέλτιστου δυνατού τρόπου κάλυψης των αναγκών με αναπληρωτές (ή και μόνιμους εφόσον είναι δημοσιονομικά εφικτό) εκπαιδευτικούς βάσει των διαθεσίμων πόρων/ πιστώσεων.

• Θέσπιση νέου συστήματος εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και υλοποίησή του με διαδικασίες που δεν θα εξαρτώνται αποκλειστικά από την απομνημόνευση και θα εγγυώνται ότι οι μαθητές θα σπουδάζουν τα γνωστικά αντικείμενα που τους ενδιαφέρουν.

Ρόδος: 6χρονος έχασε τον χαρταετό του την Καθαρά Δευτέρα – Έστειλε γράμμα στον δήμαρχο Χάλκης μήπως τον είδε

Ρόδος: 6χρονος έχασε τον χαρταετό του την Καθαρά Δευτέρα – Έστειλε γράμμα στον δήμαρχο Χάλκης μήπως τον είδε

«Αν τον δείτε, στείλτε τον στον Χρήστο Τριπολίτη» - Το γράμμα του έφτασε τελικά στον…

Αποκάλυψη Documento: Η ΕΥΠ παρακολουθούσε Αμερικανίδα πολίτη, πρ. στελέχους του Facebook

Αποκάλυψη Documento: Η ΕΥΠ παρακολουθούσε Αμερικανίδα πολίτη, πρ. στελέχους του Facebook

Αλλη μια απόδειξη για ενιαίο κέντρο παρακολουθήσεων αποτελεί το γεγονός ότι η Αρτεμις Σίφορντ, πρώην…

Άλκης Καμπανός: Η ιατροδικαστής παρακάλεσε τους γονείς να βγουν από την αίθουσα – Πολύ σκληρή μαρτυρία

EK - Αλκης Καμπανος γονεις

Άλκης Καμπανός: Η ιατροδικαστής παρακάλεσε τους γονείς να βγουν από την αίθουσα – Πολύ σκληρή μαρτυρία

«Επειδή αυτά που θα ακούσουμε είναι πολύ σκληρά για όλους, συμβουλεύω ως μάνα να βγουν…