Απολυμένος υπάλληλος του ΚΕΕΛΠΝΟ ερευνάται για κατασκευή ψευδούς εγγράφου (εικόνες)

Για κατασκευή ψευδούς κατά περιεχόμενο εγγράφου αναφορικά με τις 22 παράνομες προσλήψεις του ΚΕΕΛΠΝΟ -για τις οποίες έχουν ασκηθεί και κακουργηματικές διώξεις- ερευνάται ο απολυμένος υπάλληλος του ΚΕΕΛΠΝΟ Σταμάτης Πουλής. Τα στοιχεία αυτά φέρνει σήμερα στο φως το documentonews.gr και έχουν κατατεθεί στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής.

Βασίλης Ανδριανόπουλος 08/11/2018 | 18:48

Η εξέταση πραγματοποιήθηκε από την Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών (ΔΕΕ) της ΕΛΑΣ, ύστερα από την κατάσχεση υλικού και πειστηρίων που διενήργησαν οι επιθεωρητές στο γραφείο του απολυμένου λόγω κακουργηματικών διώξεων και πρώην υπεύθυνο του τμήματος Γραφείου Προστατευομένων Διαμερισμάτων, Στ. Πουλή.

Συγκεκριμένα, οι επιθεωρητές κατέσχεσαν έγγραφα –που είχαν κοινοποιηθεί στο Δ.Σ. του ΚΕΕΛΠΝΟ- για τις 22 παράνομες προσλήψεις. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του documentonews.gr ο Στ. Πουλής είχε παραδώσει αυτά τα έγγραφα στους επιθεωρητές που διερευνούν την υπόθεση. Τα έγγραφα ήταν αποθηκευμένα από τον ίδιο τον Στ. Πουλή σε στικάκια που βρέθηκαν στο γραφείο του. Από τον εργαστηριακό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε σε αυτά τα έγγραφα, προέκυψε ότι έχουν υποστεί επεξεργασία σε μεταγενέστερη ημερομηνία - και συγκεκριμένα ένα χρόνο μετά- από αυτή που υποτίθεται πως φέρουν, με αποτέλεσμα να διερευνάται αν ο Στ. Πουλής παραποίησε τα σχετικά έγγραφα προκειμένου να παραπλανήσει τους επιθεωρητές.

Στις 11 Μαΐου 2018 η Εισαγγελία Εγκλημάτων Διαφθοράς διαβίβασε στο Μικτό Κλιμάκιο Ελέγχου (ΜΚΕ) έκθεση εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης του 7ου Τμήματος Ψηφιακών Πειστηρίων της ΔΕΕ. Μαζί με την έκθεση απεστάλη στο ΜΚΕ και «ένα μικρό κουτί με πειστήρια και δύο στικάκια», τα οποία κατασχέθηκαν από το γραφείο του Στ. Πουλή.

Από την επεξεργασία που πραγματοποίησε η ΔΕΕ στα εν λόγω πειστήρια, το ΜΚΕ αναφέρεται στην ιστορικότητα δύο εξ’ αυτών, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην προσθήκη της έκθεσης ελέγχου της ΔΕΕ που υπογράφεται από το ΜΚΕ. Το πρώτο αφορά έγγραφο που κοινοποιήθηκε στις 11 Δεκεμβρίου 2013 προς τον πρόεδρο και μέλη του Δ.Σ. του ΚΕΕΛΠΝΟ φέρει τίτλο: «Απολογισμός χρήσης συνόλου χορηγιών- δωρεών και προστατευόμενης δομής για αστέγους οροθετικούς ενήλικες σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις ΔΣ ΚΕΕΛΠΝΟ». Από τον εργαστηριακό έλεγχο της ΔΕΕ στα επίμαχα στικάκια όπου βρέθηκε το σχετικό έγγραφο προέκυψε όμως πως αυτό «δημιουργήθηκε στις 3/9/2014 και ώρα 4:54:00 μ.μ. από τον Συντάκτη myoteri και τελευταία αποθήκευση από Σταμάτης Πουλής την 1/10/2015 και ώρα 4:20:00 μ.μ.».

Το επίμαχο έγγραφο σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του Documento παρέδωσε ο Στ. Πουλής στους επιθεωρητές, στα πλαίσια ελέγχου που διενεργούσαν, προκειμένου να αποδείξει ότι οι επίμαχες προσλήψεις των 22 «εξωτερικών συνεργατών» του ΚΕΕΛΠΝΟ έγιναν προκειμένου αυτοί να εργαστούν στη δομή των οροθετικών και ότι πληρώνονταν από χορηγία της ESTEE LAUDER. Στο έγγραφο που φέρεται πως παρέδωσε ο Στ. Πουλής στους επιθεωρητές, επισύναψε έναν πίνακα –σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του documentonews.gr στον πίνακα υπήρχαν 70 άτομα- μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονταν δεκαοχτώ από τους 22 παρανόμως προσληφθέντες.

Ενώ λοιπόν ο Στ. Πουλής παραδίδει στους επιθεωρητές το σχετικό έγγραφο πρωτοκολλημένο στις 11 Δεκεμβρίου 2013 από τον ψηφιακό έλεγχο του εγγράφου από τη ΔΕΕ προκύπτει ότι αυτό δημιουργήθηκε σε μεταγενέστερη ημερομηνία. Σε αυτό το έγγραφο που έχει υποστεί ψηφιακή επεξεργασία, αναγράφεται ότι αυτές οι προσλήψεις πραγματοποιήθηκαν βάσει ελέγχου του ταμειακού υπολοίπου των δωρεών που διενεργήθηκε από την υπεύθυνη του Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης του ΚΕΕΛΠΝΟ κατόπιν εισήγησης του Στ. Πουλή ή της συζύγου του και υπεύθυνης του τμήματος Διοικητικού Συντονισμού Ανδρονίκης Θεοφιλάτου ή της υπεύθυνης του τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης του ΚΕΕΛΠΝΟ.

Σε αυτό το έγγραφο που βρέθηκε σε στικάκι του Στ. Πουλή και φέρεται να παρέδωσε στους επιθεωρητές αναγράφεται μεταξύ άλλων ότι: «Για ένα έκαστο εκ των ανωτέρω συνεργατών προηγήθηκε υπηρεσιακή εισήγηση από την υπεύθυνη Στρατηγικού Σχεδιασμού ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. ή από την Υπεύθυνη Τμήματος Διοικητικού Συντονισμού ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. ή από Υπεύθυνο της Προστατευόμενης Δομής (προστατευόμενα διαμερίσματα) ενώ επιπλέον προς της απασχολήσεως ενός εκάστου –με ευθύνη της παρεχόμενης υπηρεσίας από τους ως άνω εισηγητές και υπογράφοντες του παρόντος απολογισμού-, προηγήθηκε έλεγχος ταμειακού υπολοίπου των δωρεών από την Υπεύθυνη Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. και έγγραφη πιστοποίηση αυτού.

Η απασχόληση των ως άνω συνεργατών έγινε σταδιακά με διαφορετικούς χρόνους έναρξης κατά την τελευταία πενταετία, η αμοιβή τους έγινε αποκλειστικά από τις πιστώσεις των χορηγιών –δωρεών ουχί από τον τακτικό προϋπολογισμό, σύμφωνα με τις ανωτέρω αναφερόμενες αποφάσεις ΔΣ και ο χρόνος απασχόλησής τους, προκειμένου της εξ υπαρχής δυνατότητά της υπηρεσίας να προϋπολογίζει και να ελέγχει επακριβώς τα ταμειακά υπόλοιπα των δωρεών- χορηγιών, ορίστηκε το τέλος Μαΐου 2014».

Στα προαναφερθέντα πειστήρια που ανευρέθηκαν στο γραφείο του Στ. Πουλή υπήρχε και ένα ακόμα έγγραφο που κοινοποιήθηκε προς τα μέλη του ΔΣ του ΚΕΕΛΠΝΟ και φέρει τίτλο: «Υπαγωγή του Γραφείου των Προστατευόμενων Διαμερισμάτων στην οργανωτική δομή του Τμήματος Διοικητικού Συντονισμού, έγκριση απολογισμού πεπραγμένων καθώς και της από τούδε δομής και λειτουργίας του». Από τον εργαστηριακό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στο αρχείο προέκυψε ότι κι αυτό «δημιουργήθηκε στις 3/9/14 και ώρα 4:54:00 μ.μ. από τον Συντάκτη myoteri και τελευταία αποθήκευση από Σταμάτης Πουλής στις 20/2/2015 και ώρα 12:57:00 μ.μ.». Μέσω αυτού του εγγράφου η υπεύθυνη του τμήματος Διοικητικού Συντονισμού του ΚΕΕΛΠΝΟ και σύζυγος του Στ. Πουλή, Ανδρονίκη Θεοφιλάτου δύναται να υπογράφει –όπως και έπραξε- τις επίμαχες συμβάσεις πρόσληψης.

Η υπεύθυνη του Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης του ΚΕΕΛΠΝΟ και σύζυγος του Στ. Πουλή, Ανδρονίκη Θεοφιλάτου είναι αυτή που μαζί με την υπεύθυνη του τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης του ΚΕΕΛΠΝΟ, Κατερίνας Πολύζου υπογράφουν πολλές από τις επίμαχες συμβάσεις πρόσληψης στο ΚΕΕΛΠΝΟ. Μάλιστα, η κ. Θεοφιλάτου υπογράφει και πολλές από τις συμβάσεις που αφορούσαν τη διανομή διαφημιστικών κονδυλίων δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, ακόμη και σε ιστοσελίδες με ανύπαρκτη επισκεψιμότητα. Η κ. Θεοφιλάτου υπήρξε ιδιαιτέρως σημαίνον πρόσωπο για τη Νέα Δημοκρατία, αφού επί πρωθυπουργίας του Κώστα Καραμανλή ήταν ειδική σύμβουλος στρατηγικού σχεδιασμού στο Μαξίμου. Ηταν επίσης συνεργάτιδα του Θεόδωρου Ρουσόπουλου. Σύμφωνα μάλιστα με κατάθεση του κ. Πολάκη, η Ανδ. Θεοφιλάτου είναι αδερφή της Κωνσταντίνας Θεοφιλάτου, η οποία «εργαζόταν σε προηγούμενο χρονικό διάστημα στο υπουργικό γραφείο του Αδωνη».

Η χορηγία της Estée Lauder και οι φακές

Υστερα από αίτημα της Εισαγγελίας Διαφθοράς, η Ανδ. Θεοφιλάτου και η Κ. Πολύζου απέστειλαν περαιτέρω στοιχεία για τις 22 προσλήψεις. Οι βεβαιώσεις των δυο τους χαρακτηρίστηκαν από τον κ. Πολάκη ως «καραμπινάτες ψευδείς βεβαιώσεις», κυρίως λόγω του έγγραφου 441-/τρις της 17ης Δεκεμβρίου 2008, το οποίο υπογράφτηκε από την υπεύθυνη του τμήματος Παρεμβάσεων στην Κοινότητα του ΚΕΕΛΠΝΟ Ιωάννα Παυλοπούλου. Στο επίμαχο έγγραφο αναλύεται πώς θα κατανεμηθεί η χορηγία της Estée Lauder για δημιουργία δομής αστέγων οροθετικών, έργο για το οποίο έγιναν οι επίμαχες 22 προσλήψεις. Βάσει αυτού του εγγράφου, το ΔΣ του ΚΕΕΛΠΝΟ ψήφισε θετικά για την αποδοχή της χορηγίας και κατ’ επέκταση για τη δημιουργία της δομής. Στο έγγραφο η κ. Παυλοπούλου αντικρούει τους ισχυρισμούς των κ. Θεοφιλάτου και Πολύζου, αφού αναφέρει ρητά ότι 300.000 ευρώ της χορηγίας θα κατανεμηθούν αποκλειστικά για ενοίκιο κτιρίου, εργασίες διαμόρφωσης και αγορά εξοπλισμού, ενώ «η αμοιβή του προσωπικού βαραίνει τον προϋπολογισμό του ΚΕΕΛΠΝΟ». Ως αποτέλεσμα ο κ. Πολάκης κρίνει ως «προφανή τη μεθόδευση των Θεοφιλάτου Ανδρονίκης και Πολύζου Αικατερίνης».

Το τμήμα διοικητικού συντονισμού στο οποίο ήταν υπεύθυνη η Ανδ. Θεοφιλάτου συντόνιζε και τις διαδικασίες για τους διαγωνισμούς. Ο σύζυγος της κ. Θεοφιλάτου Σταμάτης Πουλής ήταν και μέλος της επιτροπής προμηθειών. Το 2013 με εισήγηση του κ. Πουλή και δύο ακόμη μελών της επιτροπής, η εταιρεία ΤΕΧΝΟΔΡΟΚΑΤ ΕΠΕ, ιδιοκτησίας του Γεώργιου Δρόση, –συζύγου της Κωνσταντίνας Θεοφιλάτου και μπατζανάκη του Στ. Πουλή– υπογράφει σύμβαση για συντήρηση του Κτιρίου Προστατευόμενων Διαμερισμάτων, το οποίο αποτελεί δομή φιλοξενίας άπορων οροθετικών. Το τίμημα είναι 134.900 ευρώ, ενώ η επιλογή της ΤΕΧΝΟΔΡΟΚΑΤ έγινε με απευθείας ανάθεση. Το 2014 η συγκεκριμένη εταιρεία –και πάλι χωρίς διαγωνισμό– υπογράφει νέα σύμβαση 150 χιλιάδων ευρώ για «συντήρηση κτιρίου».

Ο κ. Δρόσης με άλλη εταιρεία, τη Δρόσης Γεώργιος και ΣΙΑ ΕΕ, αναλαμβάνει χωρίς διαγωνισμό μέσω του υπευθύνου της δομής προστατευόμενων διαμερισμάτων Στ. Πουλή την τροφοδοσία 21 φιλοξενούμενων ατόμων. Η εταιρεία παραδίδει ημερησίως 50 μερίδες με κόστος 12,5 ευρώ ανά μερίδα. Ολα τα πιάτα κοστολογούνται το ίδιο, είτε πρόκειται για μοσχάρι κοκκινιστό είτε για… φακές.

Πηγή: documentonews.gr

To koutipandoras.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.