Αίτημα ονομαστικής ψηφοφορίας από βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ για Taxi beat και Uber

5ab3a0dd1dc52416178b45b5

Αίτημα ονομαστικής ψηφοφορίας από βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ για Taxi beat και Uber

Οι διατάξεις αυτές έχουν περιληφθεί στο νομοσχέδιο "Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών και άλλες διατάξεις", που συζητείται…