Καμμένος: "Κανείς δεν μπορεί να διαγράψει ή να ξαναγράψει την ιστορία του ποντιακού ελληνισμού"

Καμμένος: "Κανείς δεν μπορεί να διαγράψει ή να ξαναγράψει την ιστορία του ποντιακού ελληνισμού"

«Κανείς δεν μπορεί να διαγράψει ή να ξαναγράψει την ιστορία. Κανείς δεν μπορεί να αγνοήσει…