Newsroom

Newsroom

Τσοτσορός: Πρωταγωνιστικός ο ρόλος των ΕΛΠΕ στο εθνικό εγχείρημα για ενεργειακή αυτοδυναμία

«Ημέρα-σταθμό» χαρακτήρισε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΠΕ, Ευστάθιος Τσοτσορός, τη σημερινή για τον Όμιλο των Ελληνικών Πετρελαίων κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης υπογραφής των συμβάσεων μίσθωσης για την παραχώρηση δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στις θαλάσσιες περιοχές «Δυτικά Κρήτης» και «Νοτιοδυτικά Κρήτης».

elp 0

Δείτε επίσης: Σήμερα οι υπογραφές για τις έρευνες υδρογονανθράκων στην Κρήτη

Αναλυτικά η ομιλία του

H σημερινή ημέρα υπογραφής των συμφωνιών μίσθωσης με το ελληνικό Δημόσιο, των δύο μεγάλων ερευνητικών θαλάσσιων περιοχών, Δυτικά και Νοτιοδυτικά της Κρήτης, είναι μια ημέρα σταθμός για τον Όμιλο των Ελληνικών Πετρελαίων, αφού με την υπογραφή των συμφωνιών, αφ’ ενός μεν, ολοκληρώνεται με επιτυχία το πρώτο μέρος του στρατηγικού μας σχεδιασμού στον τομέα έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων για τις περιοχές της Δυτικής Ελλάδας και του Ιονίου Πελάγους, αναδεικνύοντας τον πρωταγωνιστικό μας ρόλο, με τη συμμετοχή στις εννέα (9) από τις δώδεκα (12) νέες παραχωρήσεις του Δημοσίου, αφ’ ετέρου δε, ενδυναμώνεται αποφασιστικά η συνεργασία μας με τις κορυφαίες διεθνείς εταιρείες ExxonMobil και Total, συμβάλλοντας καθοριστικά στο μείζον εθνικό εγχείρημα για ενεργειακή αυτοδυναμία και ενεργειακή ασφάλεια.

Επι πλέον, με τη σημερινή υπογραφή των συμφωνιών σηματοδοτείται μια ιδιαίτερης σημασίας διαφοροποίηση από το παρελθόν, όσον αφορά την αντιμετώπιση της μάστιγας της γραφειοκρατίας, αφού από την υποβολή της αίτησης ενδιαφέροντος στο ΥΠΕΝ (30 Μαϊου 2017), μάλιστα δε για δύο εντελώς διαφορετικές περιοχές, σε σχέση με αυτές που είχαν συμπεριληφθεί στον άγονο διαγωνισμό του 2014, [όχι μόνο στο μέγεθος και τη γεωγραφική τοποθεσία (αφού η μία είναι εκτός των προηγουμένων περιοχών), αλλά και στην ερευνητική προσέγγιση], ως ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίστηκε η 5η Μαρτίου 2018 (90 ημέρες μετά την ανακοίνωση στο ΕU Official Journal, Noe 2017), σήμερα μετά δεκαπέντε (15) μήνες ολοκληρώθηκε η σχετική διαδικασία, που κατά κανόνα διαρκούσε περί τους τριάντα (30) μήνες, δημιουργώντας μας εύλογες προσδοκίες και ελπίδες για μια έστω και καθυστερημένη, σταδιακή προσαρμογή της πολιτείας στους χρόνους της ψηφιακής εποχής,

Με βάση τις γεωφυσικές έρευνες, οι σημερινές εκτιμήσεις μας για την περιοχή της Κρήτης είναι πολύ ενθαρρυντικές, αλλά παρά το ότι είναι νωρίς ακόμη για εκτιμήσεις χωρίς γεώτρηση, και αυτό είναι αλήθεια, μιλώντας με τους έμπειρους γεωεπιστημονές μας βλέπεις στα μάτια τους την ικανοποίηση του ερευνητή που είναι πια κοντά στο στόχο του.

Παρά τις όποιες δυσκολίες, που επηρέαζαν τις γενικότερες στρατηγικές επιλογές, ο Όμιλος έχει τελικώς δημιουργήσει τα τελευταία χρόνια ένα πολλά υποσχόμενο χαρτοφυλάκιο 10 επιλεγμένων περιοχών στον ελλαδικό χώρο στο οποίο εκτιμάται ότι υπάρχουν προς ανακάλυψη σημαντικά εκμεταλλεύσιμα αποθέματα υδρογονανθράκων.

Οι έρευνες στον Πατραϊκό είναι μέχρι στιγμής ιδιαιτέρως θετικές. Τα τρισδιάστατα σεισμικά επιβεβαίωσαν τον κύριο γεωλογικό στόχο, με εκτιμώμενα απολήψιμα αποθέματα τουλάχιστον 140 εκατ. βαρέλια πετρελαίου. Είναι σε εξέλιξη οι περιβαλλοντικές μελέτες και έχουν ξεκινήσει οι προεργασίες για γεώτρηση στις αρχές 2020. Ο Όμιλος ΕΛΠΕ πρωτοστατεί στην οργάνωση υποδομών σύμφωνα με την διεθνή πρακτική που περιλαμβάνει την οργάνωση εφοδιαστικής βάσης σε λιμενική εγκατάσταση και συστημάτων υποδοχής και διαχείρισης γεωτρητικών αποβλήτων.

Ο Όμιλος έχει επίσης αποδείξει έμπρακτα ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι απαράβατος όρος σε όλες τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες, αφού αποτελεί κεντρικό άξονα και πυρήνα του στρατηγικού του σχεδιασμού Βιώσιμης Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του οποίου εντάσσεται η συστηματική συνεργασία και συμβολή στην ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών.

Με βάση την επανερμηνεία όλων των υπαρχόντων ερευνητικών δεδομένων, έχουν ήδη καταγραφεί στο θαλάσσιο χώρο της Δ. Ελλάδας περισσότερες από 30 πετρελαιοπιθανές γεωλογικές δομές, οι οποίες εν δυνάμει περιέχουν πολλές δεκάδες εκατομμύρια απολήψιμα βαρέλια πετρελαίου και φυσικού αερίου, ενώ υπάρχουν πολύ υψηλές προσδοκίες για τον εντοπισμό και άλλων γεωλογικών δομών στις χερσαίες περιοχές της Δ. Ελλάδας και φυσικά στη θαλάσσια περιοχή του Β. Αιγαίου και Θρακικού Πελάγους.

Όραμα 2050 και στόχοι 2030:

Να αναπτύξουμε περαιτέρω τις διεθνείς συνεργασίες και να παραμείνουμε πρωταγωνιστές στην εθνική προσπάθεια, για ενεργειακή αυτοδυναμία και ενεργειακή ασφάλεια, με την ολοκλήρωση της έρευνας και την Παραγωγή Υδρογονανθράκων (πετρελαίου, φυσικού αερίου βιογενούς Φ.Α.) στο σύνολο των παραχωρήσεων, εφαρμόζοντας τις πλέον αυστηρές προδιαγραφές της Ε.Ε. για την προστασία περιβάλλοντος σε συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην μετάβαση από το «μύθο» δεκαετιών στην «πραγματικότητα» των μεγεθών της εκμετάλλευσης των κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Στόχοι 2030:

 η ολοκλήρωση της 3ης φάσης της ερευνητικής περιόδου στο σύνολο των εννέα (9) παραχωρηθεισών περιοχών της Δυτικής Ελλάδος, Ιονίου και Κρήτης, καθώς επίσης και των μελλοντικών παραχωρήσεων και στη συνέχεια η εκτέλεση γεωτρήσεων αποτίμησης και η κατάρτιση των κατά περίπτωση «σχεδίων ανάπτυξης» σύμφωνα με τις συμβάσεις μίσθωσης.

 Διεύρυνση και ισχυροποίηση στρατηγικών συνεργασιών με μεγάλες διεθνείς εταιρείες, για ενίσχυση της τεχνογνωσίας, μεταφορά τεχνολογίας και αποτελεσματική υλοποίηση του ερευνητικού και παραγωγικού έργου.

 η ενεργή συμμετοχή στην παραγωγική εκμετάλλευση επιλεγμένων κοιτασμάτων, με την υλοποίηση επενδύσεων υποδομής και την εκτέλεση των παραγωγικών επενδύσεων άντλησης και μεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου.

 Δημιουργία σημαντικής προστιθέμενης αξίας για τον Όμιλο από ίδια αποθέματα υδρογονανθράκων από επιτυχείς ερευνητικές εργασίες

 Ουσιαστική συμμετοχή στον μετασχηματισμό του ενεργειακού μείγματος, με τον εντοπισμό κοιτασμάτων και παραγωγή φυσικού αερίου και την χρησιμοποίηση του για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Η έρευνα πετρελαίου απαιτεί υψηλές επενδύσεις, σύγχρονη τεχνολογία, συνεργασίες, πολύ δουλειά με προσήλωση στο στόχο, υπομονή και επιμονή. Εμείς όλοι στα Ελληνικά Πετρέλαια είμαστε αισιόδοξοι ότι το τελικό αποτέλεσμα θα είναι απολύτως θετικό, δικαιώνοντας τις προσπάθειες και τις προσδοκίες μας, για Βιώσιμη Ανάπτυξη του Όμίλου μας και συμβολή στην ανάπτυξη της χώρας και ειδικότερα των τοπικών κοινωνιών διασφαλίζοντας, παράλληλα, την ανεκτίμητη κληρονομιά που έχουμε ως λαός, τον φυσικό πλούτο των θαλασσών μας και των βουνών μας.

Κλείνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συντελεστές της σημερινής επιτυχίας:

• ΥΠΕΝ, ΕΔΕΥ για την εποικοδομητική προσέγγιση στην αντιμετώπιση των διαφόρων θεμάτων που παρουσιάστηκαν

• Total και ExxonMobil για την εξαιρετική συνεργασία

• Τα στελέχη και τους εργαζόμενους στην ΕΛΠΕ Upstream για την πολυετή υπηρέτηση, με επιμονή και υπομονή, ακόμα και σε αντίξοους καιρούς, του Οράματος για έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων, προϋπόθεση της ενεργειακής αυτοδυναμίας και ενεργειακής ασφάλειας της πατρίδος μας, καθώς και για την καθοριστική συμβολή τους στην προετοιμασία, την διαπραγμάτευση και την επιτυχή κατάληξη σήμερα, της μίσθωσης των παραχωρήσεων Δυτικά και Νοτιοδυτικά της Κρήτης, πιστοποιώντας την πρωταγωνιστική παρουσία του Ομίλου στο συνολικό ερευνητικό εγχείρημα για τη Δυτική Ελλάδα, Ιόνιο και Κρήτη.