Newsroom

Newsroom

Την πρώτη έκθεση βιώσιμης ανάπτυξης παρουσίασε η Sunlight

Tον πρώτο απολογισμό βιώσιμης ανάπτυξης παρουσίασε η SYSTEMS SUNLIGHT, 100% θυγατρική εταιρεία του Ομίλου Olympia, στο πλαίσιο της προσήλωσής της στον στόχο για βιώσιμη ανάπτυξη και εταιρική υπευθυνότητα, με αφορμή τη συμπλήρωση 25 χρόνων παρουσίας στην ελληνική και διεθνή αγορά.

59e4866e1dc524a0228b4599

Η SYSTEMS SUNLIGHT έχει εκφράσει τη δέσμευσή της στην τήρηση των Δέκα Αρχών του Οικουμενικού Συμφώνου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), στους τομείς των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, των Συνθηκών Εργασίας, του Περιβάλλοντος και της Καταπολέμησης της Διαφθοράς.

Η έκθεση αποτελεί την πρώτη αναφορά προόδου της SUNLIGHT ως προς την τήρηση των Αρχών αυτών και περιλαμβάνει στοιχεία για τα έτη 2014 έως 2016. Η έκθεση περιλαμβάνει επίσης και δείκτες από τα Διεθνή Πρότυπα Σύνταξης Απολογισμών Βιώσιμης Ανάπτυξης «Global Reporting Initiative» (GRI), καθώς και τη σύνδεση των θεμάτων που περιλαμβάνονται στα περιεχόμενά της με τους νέους Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ (UN Sustainable Development Goals).

Εστιάζοντας στους τομείς της αποθήκευσης ενέργειας και της βιομηχανικής ανακύκλωσης, μέσω των εταιρειών SYSTEMS SUNLIGHT και SUNLIGHT RECYCLING αντίστοιχα, ο Όμιλος SUNLIGHT δραστηριοποιείται βιομηχανικά με ξεκάθαρη περιβαλλοντική φιλοσοφία και έμφαση στην κυκλική οικονομία. Η στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης που εφαρμόζεται, κινείται με άξονα την υπεύθυνη παραγωγή βάσει των αρχών της κυκλικής οικονομίας και με σαφή εξωστρεφή προσανατολισμό.

Βασικοί πυλώνες για την επίτευξη της Βιώσιμης Ανάπτυξης που επιθυμεί να επιτύχει η SUNLIGHT, αποτελούν οι πρωτοβουλίες για τους εργαζομένους (υγιεινή και ασφάλεια/συνθήκες εργασίας), το περιβάλλον, την καταπολέμηση της διαφθοράς και την κοινωνία.

Παράλληλα, η εταιρεία έχει συνάψει στρατηγικές συνεργασίες με έγκριτους φορείς που ενισχύουν την θέση της σε εμπορικό, επιχειρηματικό και περιβαλλοντικό επίπεδο, ενώ έχει αποσπάσει και μια σειρά από βραβεία σε τομείς όπως η διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, το περιβάλλον και ο κλάδος των εξαγωγών και πωλήσεων.

Η Διευθύντρια Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων του Ομίλου, Ανθή Τροκούδη, αναφέρει πως «Με ιδιαίτερη χαρά και υπερηφάνεια, παρουσιάζουμε την πρώτη έκθεση βιώσιμης ανάπτυξης της SYSTEMS SUNLGHT. Η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης δεν αποτελεί μόνο τον απολογισμό όσων καταφέραμε τα τελευταία τρία χρόνια, με προσήλωση στους στόχους και το όραμά μας. Θέτει τις βάσεις για όσα δεσμευόμαστε να επιτύχουμε στο μέλλον, έχοντας ως κύριο μέλημά μας το σεβασμό προς το περιβάλλον, την κοινωνία, τα ανθρώπινα δικαιώματα στην εργασία με έμφαση στην υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων μας καθώς και τη διασφάλιση της ποιότητας και ασφάλειας των προϊόντων μας».

Ο απολογισμός εστίασε σε τέσσερις βασικούς τομείς: Συνθήκες εργασίας και ανθρώπινα δικαιώματα, περιβάλλον, καταπολέμηση της διαφθοράς και πρωτοβουλίες για την κοινωνία.

Ενδεικτικά:

Συνθήκες εργασίας και ανθρώπινα δικαιώματα

• Κατά τη διάρκεια της τριετίας 2014-2016, ο Όμιλος SUNLIGHT κατάφερε όχι μόνο να αποτρέψει οποιοδήποτε περιστατικό εργατικού ατυχήματος, σοβαρής ασθένειας ή παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά επιπλέον να διακριθεί επί 3 συναπτά έτη για τις πρακτικές υγιεινής και ασφάλειας αλλά και διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού που ακολουθεί.

• Αύξησε κατά 71% τις συνολικές ανθρωποώρες (ΑΟ) εκπαίδευσης της SYSTEMS SUNLIGHT, σε σχέση με το 2014.

Περιβάλλον

• Εφάρμοσε στην πράξη ένα επιχειρηματικό μοντέλο κυκλικής οικονομίας, καθώς θεωρεί ότι αποτελεί μονόδρομο στην αειφόρο επιχειρηματική ανάπτυξη. Το 2015 ο Όμιλος SUNLIGHT δημιούργησε στη ΒΙΠΕ Κομοτηνής την SUNLIGHT RECYCLING που αποτελεί την πρώτη ολοκληρωμένη προσέγγιση ανακύκλωσης μπαταριών μολύβδου στην Ελλάδα.

• Παρουσίασε το 2016 την περιβαλλοντική πρωτοβουλία Green Mission. Στους στόχους του Green Mission περιλαμβάνονται η συμβολή στη βελτίωση των επιδόσεων της χώρας αναφορικά με τους δείκτες συλλογής των παλαιών μπαταριών μολύβδου – οξέος και η ενημέρωση και η αφύπνιση του κοινού και των εταιρειών για τα οφέλη της τήρησης των ορθών διαδικασιών ανακύκλωσης μπαταριών μολύβδου – οξέος.

• Κάλυψε >58% το ποσοστό των αναγκών της SYSTEMS SUNLIGHT με ανακυκλωμένο μόλυβδο της SUNLIGHT RECYCLING. Σημείωσε 82% συνολικό βαθμό απόδοσης της διαδικασίας ανακύκλωσης για την SUNLIGHT RECYCLING. Πέτυχε μεγιστοποίηση του βαθμού ανάκτησης υλικών, χωρίς επιβάρυνση του περιβάλλοντος, μέσω της διαδικασίας ανακύκλωσης σε κλειστό περιβάλλον και την ελαχιστοποίηση εκπομπής αέριων ρύπων.

Καταπολέμηση της διαφθοράς

• Συνεργάζεται με την παγκοσμίου φήμης οργάνωση κατά της διαφθοράς TRACE INTERNATIONAL.

• Εφαρμόζει πολιτική κατά της διαφθοράς, οι κανόνες της οποίας επιδρούν σε κάθε εμπορική και επιχειρησιακή πρακτική μας.

• Διένειμε σε όλους τους προμηθευτές της ερωτηματολόγια, με τα οποία δεσμεύονται για τη συμμόρφωσή τους στους κανόνες καταπολέμησης της διαφθοράς.

• Απαγορεύει ρητά τη δωροδοκία, πολιτική η οποία υποστηρίζεται από αυστηρούς εσωτερικούς και λογιστικούς ελέγχους.

• Εκπαιδεύει συνεχώς διαφορετικά επίπεδα της οργάνωσης της εταιρείας σε τακτά χρονικά διαστήματα

Πρωτοβουλίες για την κοινωνία

• Υλοποίησε το 2016 μια σειρά δράσεων που εστιάζουν στις ανάγκες της κοινωνίας και των μελών της, σε τομείς όπως, η υγεία, η εκπαίδευση, ο αθλητισμός και η κοινωνική αλληλεγγύη. Επιπλέον, δεσμεύεται να αλληλοεπιδρά θετικά με τις κοινότητες στις οποίες δραστηριοποιείται. Ενδεικτικά:

– Συγκέντρωσε και διέθεσε είδη πρώτης ανάγκης σε πρόσφυγες σε συνεργασία με την ΜΚΟ Νόστος.

– Προσέφερε περισσότερες από 4.000 μπαταρίες Toshiba για την πανελλαδική κάλυψη των αναγκών των Προσκόπων.

– Συνέχισε την υποστήριξη του προγράμματος CORALIA EDUCATIONAL TRIP.

Σκόπελος: Μαγαζί έβγαλε… «νόμιμα» ξαπλώστρες πάνω στο δρόμο – Εισαγγελική παρέμβαση

limnonari 696x513 1

Σκόπελος: Μαγαζί έβγαλε… «νόμιμα» ξαπλώστρες πάνω στο δρόμο – Εισαγγελική παρέμβαση

Η κτηματική υπηρεσία της Μαγνησίας φέρεται να έδωσε σε επιχείρηση άδεια στην οποία συμπεριλαμβάνεται και…

Ο αντιπρόεδρος της… αντιπροέδρου: Τα ονόματα που ακούγονται για το «δεύτερο βιολί» της Κάμαλα Χάρις

AP24204029916145

Ο αντιπρόεδρος της… αντιπροέδρου: Τα ονόματα που ακούγονται για το «δεύτερο βιολί» της Κάμαλα Χάρις

Η νέα υποψήφια των Δημοκρατικών καλείται πλέον να επιλέξει ποιος άλλος, ή ποια άλλη, θα…