Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο παραπέμπει η Κομισιόν την Ελλάδα για τον κατασκευαστικό τομέα

Την παραπομπή της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, λόγω μη συμμόρφωσής της με τους ευρωπαϊκούς κανόνες περί δημοσίων συμβάσεων στον κατασκευαστικό…

1381308092 ek

Την παραπομπή της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, λόγω μη συμμόρφωσής της με τους ευρωπαϊκούς κανόνες περί δημοσίων συμβάσεων στον κατασκευαστικό τομέα, αποφάσισε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή κατηγορεί την Ελλάδα ότι με την ισχύουσα νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων στον κατασκευαστικό τομέα, έχει θεσπίσει ένα σύστημα, το οποίο καθορίζει εκ των προτέρων ποιές εργοληπτικές επιχειρήσεις μπορούν να συμμετάσχουν στους δημόσιους διαγωνισμούς.

Ειδικότερα, η Κομισιόν επισημαίνει ότι η ελληνική νομοθεσία επιβάλλει ένα σύστημα υποχρεωτικής εγγραφής σε μητρώο όλων των εγκεκριμένων εγχώριων τεχνικών εταιρειών, τις οποίες ταξινομεί σε κατηγορίες. Κάθε κατηγορία αντιστοιχεί σε συγκεκριμένα κατώτατα και ανώτατα όρια προϋπολογισμού. Όταν πρόκειται για δημόσιους διαγωνισμούς, οι αναθέτουσες αρχές έχουν τη δυνατότητα να δέχονται μόνο τις εταιρείες που είναι εγγεγραμμένες σε ορισμένες από αυτές τις κατηγορίες, ανάλογα με τον προϋπολογισμό που προβλέπεται για την προτεινόμενη σύμβαση.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αυτό το σύστημα υποχρεωτικής εγγραφής έχει ως αποτέλεσμα να αποκλείονται από τη διαδικασία υποβολής προσφορών εταιρείες που έχουν την οικονομική, δημοσιονομική, επαγγελματική και τεχνική επάρκεια, ώστε να εκτελέσουν μία σύμβαση, μόνο επειδή η χρηματοοικονομική επάρκειά τους είναι διαφορετική- συνήθως μεγαλύτερη- από τη συγκεκριμένη κατηγορία προϋπολογισμού που επιτρέπεται για τη διαδικασία. «Κατά συνέπεια, οι εθνικές διατάξεις περιορίζουν τις δυνατότητες που παρέχει η αγορά στις επιχειρήσεις και παρεμποδίζουν τον ανταγωνισμό μεταξύ οικονομικών φορέων» τονίζει η Κομισιόν.

Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι αυτό το περιοριστικό νομικό καθεστώς παραβιάζει την οδηγία 2004/18/ΕΚ και τις θεμελιώδεις αρχές για ίση μεταχείριση και απαγόρευση των διακρίσεων στις οποίες στηρίζονται οι κανόνες της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις.

Τέλος, η Επιτροπή σημειώνει ότι το Νοέμβριο του 2013 είχε απευθύνει αιτιολογημένη γνώμη στις ελληνικές Αρχές, ζητώντας την τροποποίηση της εθνικής νομοθεσίας που εμποδίζει την πρόσβαση οικονομικών φορέων με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά στις αγορές δημόσιων συμβάσεων. Ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν έχουν ληφθεί τα αναγκαία νομοθετικά μέτρα και οι περιοριστικές εθνικές διατάξεις εξακολουθούν να εφαρμόζονται. Ως εκ τούτου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Αδιανόητο ξεκίνημα στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2024, με καπνογόνα και κροτίδες – Εισβολή Μαροκινών στο γήπεδο (video)

μαροκο ολυμπιακοι

Αδιανόητο ξεκίνημα στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2024, με καπνογόνα και κροτίδες – Εισβολή Μαροκινών στο γήπεδο (video)

Τα δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2024 στο Παρίσι, έχουν εξοργίσει τους κατοίκους της…

Απρέπεια από τη Σακελλαροπούλου – Δεν κάλεσε τους γονείς των Τεμπών στην δεξίωση της αποκατάστασης της Δημοκρατίας

sakellaropoulou01

Απρέπεια από τη Σακελλαροπούλου – Δεν κάλεσε τους γονείς των Τεμπών στην δεξίωση της αποκατάστασης της Δημοκρατίας

Η ΠτΔ αν και σωστά κάλεσε στη σημερινή δεξίωση για την Αποκατάσταση της Δημοκρατίας συγγενείς…