Οι μεταρρυθμίσεις της ΝΔ φτάνουν μέχρι… το διάστημα!

Το περιβόητο πολυνομοσχέδιο της κυβέρνησης φιλοδοξεί να αλλάξει πολλά, από τον τρόπο Διοίκησης του κράτους, το πανεπιστημιακό άσυλο, τον αντικαπνιστικό νόμο  μέχρι… και τον Ελληνικό  Διαστημικό  Οργανισμό.

fs space

Η κυβέρνηση λοιπόν αποφάσισε την κατάργηση του Ελληνικού Διαστημικού Οργανισμού που ίδρυσε η προηγούμενη ηγεσία του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ενώ παράλληλα ιδρύει το Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος, που θα έχει όμως τις ίδιες ακριβώς αρμοδιότητες με τον παλιό οργανισμό.

Αν διαβάσει κανείς τις διατάξεις του άρθρου 60 του πολυνομοσχεδίου θα διαπιστώσει ότι τα όσα αναφέρονται για τους ίδιους σκοπούς και αρμοδιότητες είναι τα ίδια ακριβώς που είχε και ο υπό κατάργηση οργανισμός. Επίσης, όπως αναφέρεται, το προσωπικό που εργάζεται στον υπό κατάργηση οργανισμό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου – αορίστου χρόνου, ορισμένου χρόνου και σχέση εντολής – θα διατηρηθεί από το Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος με «όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις υφιστάμενες, κατά το χρόνο της δημοσίευσης του παρόντος, συμβάσεις, ετήσιες αποδοχές και σχέσεις εργασίας».
Έτσι μπορεί εύκολα να συμπεράνει κανείς ότι αυτό που βασικά έγινε από την κυβέρνηση είναι να αλλάξει όνομα στον οργανισμό και αυτό να το παρουσιάσει ως μεταρρύθμιση. 

Το “νέο” κέντρο είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ), μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και υπό την πλήρη εποπτεία του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του υπουργού Κυριάκου Πιερρακάκη.