Έλλειμμα 840 εκατ. ευρώ στον κρατικό προϋπολογισμό το πρώτο 7μηνο

Πάνω από τα 4 δισ. ευρώ η απόκλιση στα έσοδα λόγω capital controls και παρατάσεων για τις φορολογικές δηλώσεις. Σε στάση πληρωμών το Δημόσιο, με αποτέλεσμα να εμφανίζεται… πρωτογενές πλεόνασμα-μαμούθ.

cover
NewsRoom 26/08/2015 | 12:04

Πάνω από τα 4 δισ. ευρώ η απόκλιση στα έσοδα λόγω capital controls και παρατάσεων για τις φορολογικές δηλώσεις. Σε στάση πληρωμών το Δημόσιο, με αποτέλεσμα να εμφανίζεται… πρωτογενές πλεόνασμα-μαμούθ.

Επιβεβαιώθηκε από τελικά στοιχεία η μεγάλη αστοχία στα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού το πρώτο 7μηνο του έτους που είχε καταγραφεί στα πρώτα στοιχεία. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία, τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 24.839 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 4.097 εκατ. ευρώ ή 14,2 % έναντι του στόχου.

Ταυτόχρονα επιβεβαιώθηκε και η στάση πληρωμών που κήρυξε το Δημόσιο, καθώς οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 26.516 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένες κατά 3.104 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Κάπως έτσι εμφανίζεται ένα «πλασματικό» πρωτογενές πλεόνασμα, το οποίο φτάνει τα 3,7 δισ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2015, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 840 εκατ. ευρώ έναντι ελλείμματος 1.736 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2014 και στόχου για έλλειμμα 1.375 εκατ. ευρώ. Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 3.712 εκατ. ευρώ, έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος 2.279 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2014 και στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 2.988 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 26.874 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 3.942 εκατ. ευρώ ή 12,8% έναντι του στόχου. Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 24.839 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 4.097 εκατ. ευρώ ή 14,2% έναντι του στόχου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών, η υστέρηση, για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2015, έναντι του στόχου οφείλεται:

Α) Στην παράταση υποβολής δήλωσης και πληρωμής της α' δόσης του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων,
Β) στην παράταση υποβολής δήλωσης και πληρωμής των δόσεων του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων, 
Γ) στη μη βεβαίωση και πληρωμή της α' δόσης του ΕΝΦΙΑ 2015,
Δ) στη μη είσπραξη εσόδων από τη μεταφορά αποδόσεων από τη διακράτηση ομολόγων του Ε.Δ. στα χαρτοφυλάκια των κεντρικών τραπεζών του Ευρωσυστήματος (ANFAs & SMPs) ύψους 1.724 εκατ. ευρώ.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 1.546 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση κατά 318 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (1.863 εκατ. ευρώ).

Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 2.035 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 155 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Tα καθαρά έσοδα τον Ιούλιο

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία Ιουλίου 2015, το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο του Ιουλίου ανήλθε στα 5.046 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 3.044 εκατ. ευρώ ή 38% σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο. Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 5.039 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι του μηναίου στόχου κατά 2.441 εκατ. ευρώ ή 33%.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία, τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού (κυρίως τα φορολογικά έσοδα) για τον Ιούλιο είναι αυξημένα κατά 185 εκατ. ευρώ, σε σχέση με τα προσωρινά στοιχεία.

Την περίοδο του Ιουλίου 2015 σημαντική υστέρηση έναντι του στόχου παρουσίασαν:

Α) Ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά 448 εκατ. ευρώ ή 29%,
B) οι φόροι περιουσίας κατά 671 εκατ. ευρώ, 
Γ) οι λοιποί άμεσοι φόροι κατά 152 εκατ. ευρώ ή 28%,
Δ) ο ΦΠΑ πετρελαιοειδών κατά 62 εκατ. ευρώ ή 27%,
Ε) οι λοιποί φόροι συναλλαγών κατά 33 εκατ. ευρώ ή 33%, 
ΣΤ) τα λοιπά μη φορολογικά έσοδα κατά 72 εκατ. ευρώ ή 23%.

Αυξημένα έναντι του μηνιαίου στόχου ήταν τα έσοδα από: 
Α) τον φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων κατά 381 εκατ. ευρώ ή 120%,
Β) το ΦΠΑ λοιπών κατά 6 εκατ. ευρώ ή 0,5%.

Οι επιστροφές εσόδων για την περίοδο Ιουλίου 2015 ανήλθαν σε 215 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση κατά 197 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου (412 εκατ. ευρώ).

Οι δαπάνες

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 27.714 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 4.477 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (32.191 εκατ. ευρώ).

Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 26.516 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένες κατά 3.104 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου, κυρίως λόγω της μείωσης των πρωτογενών δαπανών κατά 2.883 εκατ. ευρώ, των ταμειακών δαπανών για εξοπλιστικά προγράμματα κατά 358 εκατ. ευρώ και των καταπτώσεων εγγυήσεων κατά 81 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2014 κατά 1.785 εκατ. ευρώ ή σε ποσοστό 6,3%, παρά το γεγονός ότι έχουν καταβληθεί επιπλέον 39 εκατ. ευρώ για εφημερίες ιατρών ΕΣΥ, 50 εκατ. ευρώ για επιδοτήσεις γεωργίας, 41 εκατ. ευρώ για αποδόσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 16 εκατ. ευρώ για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης.

Οι δαπάνες του Προϋπολογισμού Δημόσιων Επενδύσεων (ΠΔΕ) διαμορφώθηκαν σε 1.198 εκατ. ευρώ,μειωμένες κατά 1.372 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (2.570 εκατ. ευρώ) και μειωμένες κατά 1.767 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Οι δαπάνες τον Ιούλιο

Ειδικά για τον μήνα Ιούλιο, oι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 4.472 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 387 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου, ενώ oι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 4.428 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 61 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου.

Το μειωμένο ύψος των δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού οφείλεται κυρίως στον επαναπροσδιορισμό του ταμειακού προγραμματισμού με βάση τις επικρατούσες περιοριστικές ταμειακές συνθήκες. Εκτιμάται ότι μετά την ομαλοποίηση των ταμειακών συνθηκών, οι δαπάνες θα επανέλθουν στα επίπεδα των στόχων του προϋπολογισμού.

 

Πηγή: euro2day.gr