Ο Μεγάλος Ποδηλατόδρομος... πήγε Περίπατο

Ένα έργο ημιτελές, άρπα κόλα, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, πανάκριβο, καθόλου χρηστικό  έκαν...