Η νέα λίστα με τα φάρμακα που ανακαλεί ο ΕΟΦ μετά το Zantac

Περιέχουν κι αυτά τη δραστική ουσία ρανιτιδίνη

Ο ΕΟΦ ανακαλεί το Zantac και γενόσημα

Η παρούσα απόφαση αποτελεί προληπτικό μέτρο για την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας, ενημερώνε...

Παγκόσμιος συναγερμός για το Zantac: Πιθανό να περιέχει καρκινογόνο συστατικό

Η διακοπή της διανομής διαφέρει από την ανάκληση και σημαίνει ότι το υπάρχον απόθεμα του Zan...