Στην ελληνική αγορά για ακόμη πέντε χρόνια το καρκινογόνο ζιζανιοκτόνο της Monsanto

Να επιτρέψει την κυκλοφορία στην ελληνική αγορά του καρκινογόνου ζιζανιοκτόνου της Monsanto ...

Αποστόλου: Παραχώρηση 1.000 στρέμματων σε 100 νέους αγρότες για αρωματικά φυτά

Να προχωρήσουν άμεσα στη δημιουργία ομάδας ή οργάνωσης παραγωγών για την καλλιέργεια αρωματι...